NTI CADcenter Viktiga uppdateringar för underhållsavtal - NTI CADcenter

Viktiga uppdateringar för underhållsavtal

21. Mar - 2017

Denna sida innehåller svar på vanliga frågor om de kommande förändringar vad gäller underhållsavtal som är ett resultat av vår övergång till en enda affärsmodell.

Klicka här för att läsa mer om Underhållsavtal och för att kontakta oss för vidare samtal!

 

1. Översikt

1.1 Vad förändras för kunder med underhållsavtal?

Prenumeration är det bästa valet för kunder som vill få ut det mesta möjliga av våra verktyg och tekniker – och prenumerationsmodellen ger oss nya möjligheter att tillhandahålla utökade och nya funktioner via anslutna tjänster.

Från och med juni 2017 kan kunder med underhållsavtal på aktuella produkter enkelt byta till prenumerationsavtal när det är dags att förnya dessa för ett rabatterat pris. Kunderna kan utnyttja detta erbjudande en gång per användare för en produkt med underhållsavtal. Priset för övergången höjs med 5 % under 2018 och med ytterligare 5 % under 2019, så ju tidigare kunder går över till prenumeration, desto lägre blir kostnaden.

Från och med den 20 februari 2017 kan kunder välja att förnya sina underhållsavtal ett år i taget, fleråriga underhållsavtal kommer däremot inte att finnas tillgängliga efter detta datum. Eftersom det är kostsamt att hantera två affärsmodeller måste vi dessutom för att kunna fortsätta erbjuda underhållsavtal höja förnyelsepriset för dessa. Den 7 maj 2017 höjs priset med 5 % – och sedan med ytterligare 10 % under 2018 och 20 % under 2019.

1.2 Vilka olika alternativ har jag när det är dags att förnya mitt underhållsavtal?

När det är dags att förnya ditt underhållsavtal har du 3 alternativ:

  • Växla från underhållsavtal till prenumerationsavtal för samma enskilda produkt.
  • Växla från underhållsavtal för en enskild produkt eller ett programpaket till prenumerationsavtal för en Industry Collection.
  • Förnya ditt underhållsavtal med ett år.
1.3 Gäller dessa förändringar för alla Autodesk-kunder?

Dessa förändringar gäller för alla kunder med underhållsavtal på Autodesk-produkter, men påverkar inte prenumerationer på Autodesk-produkter.

1.4 Kommer jag att kunna fortsätta att förnya mitt underhållsavtal?

Ja, om du väljer att behålla ditt underhållsavtal kommer du att kunna förnya ditt avtal ett år i taget.

1.5 Gäller dessa förändringar över hela världen?

Ja, dessa förändringar träder i kraft över hela världen.

2. Övergång från underhållsavtal till prenumerationsavtal

2.1 Vilka förmåner erbjuds kunder som går över från underhållsavtal till prenumerationsavtal?

Autodesk fortsätter att göra stora investeringar i prenumerationserbjudanden för att skapa mervärde åt våra kunder med bland andra följande förmåner:

  • de senaste och bästa funktionerna – åtkomst till Autodesks kontinuerliga innovationsflöde, uppdateringar av kärnprodukter, molntjänster för lokalt installerade produkter, och ytterligare funktioner så snart de är tillgängliga, utan extra kostnad
  • åtkomst till nya Industry Collections – som endast är tillgängliga via prenumerationer. Kunderna kan göra stora besparingar om de är i behov av två eller fler Autodesk-produkter
  • förenklad administration – åtkomst till verktyg som effektiviserar distribution och hantering av programvara när de växlar till prenumerationsavtal för alla sina Autodesk-produkter.
2.2 Vilka alternativ har jag om jag vill flytta produkter på underhållsavtal till prenumerationsavtal?

Prenumeration kommer att erbjudas för många produkter med underhållsavtal när det är dags att förnya avtalet. När du har valt att genomföra övergången måste du lämna över din permanenta licens för alla användare du vill växla över. Du kommer att ha möjlighet att genomföra övergången för vissa eller alla användare och för vissa eller alla produkter. Se nedanstående riktlinjer och kontakta NTI CADcenter för att ta reda på vilka produkter som är aktuella för övergången.

FRÅN ETT UNDERHÅLLSAVTAL FÖR:TILL EN PRENUMERATION PÅ:
Enskild produktSamma enskilda produkt eller en Industry Collection
Enskild LT-produktSamma enskilda LT-produkt eller LT-programpaket
En Design Suite eller Creation SuiteEn Industry Collection
Ett LT-programpaketEtt LT-programpaket

Du kommer att ha möjlighet att växla till en flerårig prenumeration, oavsett om du tidigare hade ett ettårigt eller flerårigt underhållsavtal.

2.3 Vad går inte att ändra när jag går över från underhållsavtal till prenumerationsavtal?

I detta skede kommer du inte att kunna ändra fakturering (t.ex. från förnyelsebar till automatisk förnyelse) eller din åtkomsttyp (t.ex. från flera användare till enskilda användare) när du flyttar produkter från ett underhållsavtal till ett prenumerationsavtal.

2.4 När kan jag flytta mina produkter från underhållsavtal till prenumerationsavtal?

Från och med juni 2017 kommer du att kunna flytta produkter från underhållsavtal till prenumerationsavtal när det är dags att förnya (upp till 90 kalenderdagar före utgångsdatumet för ditt underhållsavtal). Din nya prenumeration startar dagen efter att ditt underhållsavtal går ut.

2.5 Hur flyttar jag mina produkter från underhållsavtal till prenumerationsavtal?

Kontakta din Autodesk-återförsäljare eller din Autodesk-säljare när du vill flytta Autodesk-produkter från underhållsavtal till prenumerationsavtal.

2.6 Kan jag fortsätta använda min permanenta licens när jag har gått över från underhållsavtal till prenumerationsavtal?

Nej. Efter startdatumet för din prenumeration kan du inte längre använda permanenta licenser. Villkoret för övergången till prenumerationsavtal till denna kraftiga rabatt är att du återlämnar permanenta licenser för underhållsavtal till förmån för prenumerationen.

3. Övergångspriser

3.1 Hur mycket kommer det att kosta att flytta produkter från underhållsavtal till prenumerationsavtal?

Om du väljer att växla till prenumeration under 2017 kommer kostnaden i många fall att bli samma som om du hade valt att förnya ditt underhållsavtal.

Om du väljer att vänta med övergången till efter 2017 kommer kostnaden dock att öka med 5 % under 2018 och med ytterligare 5 % under 2019. Du kan endast utnyttja det här erbjudandet en gång per användare och produkt med underhållsavtal som flyttas till prenumerationsavtal.

Kontakta din NTI CADcenter om du vill ha mer information om kostnaden för övergång från underhållsavtal till prenumerationsavtal.

3.2 Blir det mer fördelaktigt för mig att flytta mina produkter från underhållsavtal till prenumerationsavtal så tidigt som möjligt?

Övergångsrabatten kommer att minska med 5 % under 2018 och med ytterligare 5 % under 2019, så ju fortare du genomför övergången till prenumeration, desto lägre blir kostnaden – och dina besparingar blir större än för de som väljer att vänta eller att behålla sina underhållsavtal. När du väljer att växla till prenumerationsmodellen får du även möjlighet att ”frysa” ditt rabatterade pris i upp till 3 år och fortsätta få rabatterade priser så länge du förnyar.

4. Användning och support

4.1 Vilka tidigare versioner kan jag använda när jag byter min prenumeration?

Underhållsavtal och prenumerationer ger båda rättigheter till tidigare versioner, men dessa kan variera. Vi rekommenderar att du tittar i den senaste Previous Version Rights Eligibility List för att försäkra dig om att du har åtkomst till de versioner du behöver innan du beslutar dig för att växla till prenumerationsavtal.

Kontakta NTI CADcenter

010-211 69 00 | info@nticad.se