NTI CADcenter Certifiering - NTI CADcenter

Certifiering

Kurser | Online kurserPT Online eLearning | Anpassad kurs | Certifiering

Vill du visa vad du kan?! Att ta en certifiering är ett bra sätt att bevisa att du har goda kunskaper i ditt program, såväl för dig själv som för kollegor, chefer och potentiella arbetsgivare.

 

Att certifiera vår personal i samband med utbildning har gett oss en mätbar ROI och ett bättre och effektivare arbetsflöde, hög lägsta nivå på kunskap och ökat kvalitet.

Vad ger en certifiering?
-Branschvedertagen referens på din kunskap
-Logotyper som kan användas i mail, CV, m.m.
-Affärsfördel gentemot konkurrenter
-Du listas (frivilligt) i Autodesks databas över Autodesk Certified Professionals

 

Vem ska ta certifieringen?

Certifierings provet är till för dig som använder Autodesk produkter i ditt yrke eller på fritiden och känner att du vill ha ett bevis eller kontroll på din kunskapsnivå. Du behöver ha goda kunskaper tillsammans med erfarenhet av att jobba i programmet. Mer detaljer och innehåll kan du läsa om under varje certifiering nedan.

 

Välj din certifiering:

 

Stöd inför certifiering
Vi stöttar dig gärna inför genomförandet av certifieringsprovet! För den vana användaren kan det vara bra att boka någon eller några timmar PT Online för att stämma av sina kunskaper och reda ut eventuella frågetecken. Den som behöver lite mer utbildning rekommenderas eLearning eller våra schemalagda kurser för att få goda kunskaper och fördjupad förståelse för programmet. Många väljer att ta ett kurspaket bestående av klassrumskurser, eventuellt även eLearning, och en certifiering för att stämma av att man nått hela vägen. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser och bistår dig gärna i att hitta den bästa lösningen för dina förutsättningar!

 

Vi berättar gärna mer!

Om du vill veta mer om certifiering, kurser, priser eller har andra frågor är du välkommen att kontakta vår kursansvarige Ann-Sofie Lundström på training@nticad.se eller 010-211 69 19.

 

Har du frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta vår kursavdelning på training@nticad.se eller:

Kurssamordnare
Evelina Björklund
010-211 69 64
Kursansvarig, certifiering
Ann-Sofie Lundström
010-211 69 19

Se också

Vårt kursutbud där vi erbjuder utbildning och kunskapslyft för alla samt vår kurskatalog med mer information om de olika kurserna.