NTI CADcenter Certifiering - NTI CADcenter

Certifiering

Kurser | Online kurserPT Online eLearning | Anpassad kurs | Certifiering

 

Vill du visa vad du kan?! Att ta en certifiering är ett bra sätt att bevisa att du har goda kunskaper i ditt program, såväl för dig själv som för kollegor, chefer och potentiella arbetsgivare.

Att certifiera vår personal i samband med utbildning har gett oss en mätbar ROI och ett bättre och effektivare arbetsflöde, hög lägsta nivå på kunskap och ökat kvalitet.

 

Vad ger en certifiering?
-Branschvedertagen referens på din kunskap
-Logotyper som kan användas i mail, CV, m.m.
-Affärsfördel gentemot konkurrenter
-Du listas (frivilligt) i Autodesks databas över Autodesk Certified Professionals

 

Hur fungerar det?
Ceritfieringsproven bygger på tester som kommer direkt från Autodesk.
Var: På plats hos oss
Antal frågor: 35 slumpvis utvalda frågor
Språk: Engelska
Provtid: 120 minuter
Datum: Kontakta oss för ort och datum
Giltighetstid: Din certifiering är giltig i 3år

 

Tillgängliga certifieringar:

  • AutoCAD Certified Professional Exam
  • AutoCAD Civil 3D Certified Professional Exam
  • Inventor Certified Professional Exam
  • Revit Architecture Certified Professional Exam
  • Revit MEP Electrical Certified Professional Exam
  • Revit MEP Mechanical Certified Professional Exam
  • Revit Structure Certified Professional Exam
  • Maya Certified Professional Exam
  • 3DS Max Certified Professional Exam

Se mer info och innehåll för certifieringar här.


Stöd inför certifiering
Vi stöttar dig gärna inför genomförandet av certifieringsprovet! För den vana användaren kan det vara bra att boka någon eller några timmar PT Online för att stämma av sina kunskaper och reda ut eventuella frågetecken. Den som behöver lite mer utbildning rekommenderas eLearning eller våra schemalagda kurser för att få goda kunskaper och fördjupad förståelse för programmet. Många väljer att ta ett kurspaket bestående av klassrumskurser, eventuellt även eLearning, och en certifiering för att stämma av att man nått hela vägen. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser och bistår dig gärna i att hitta den bästa lösningen för dina förutsättningar!

 

Vi berättar gärna mer!
Om du vill veta mer om certifiering, kurser, priser eller har andra frågor är du välkommen att kontakta vår kursansvarige Ann-Sofie Lundström på training@nticad.se eller 010-211 69 19.

 

Har du frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta vår kursavdelning på training@nticad.se eller:

Kurssamordnare
Evelina Björklund
010-211 69 64
Kursansvarig, certifiering
Ann-Sofie Lundström
010-211 69 19

Se också

Vårt kursutbud där vi erbjuder utbildning och kunskapslyft för alla samt vår kurskatalog med mer information om de olika kurserna.