NTI CADcenter VDC och 4D i fokus under spännande temadag - NTI CADcenter

VDC och 4D i fokus under spännande temadag

23. Mar - 2017

Håkan Johansson, Affärsområdeschef Bygg för NTI Sverige

 

Under rubriken 4D – Creating a Culture of High Performance Construction samlades den 15 mars drygt 200 personer i Oslo för att lyssna till föreläsare från olika delar av världen och under en heldag fördjupa sig i VDC och 4D. Bakom det mycket uppskattade arrangemanget stod våra norska kollegor i NTI tillsammans med Synchro Software.

Dagen inleddes med en introduktion av Halvor Jensen, VD NTI i Norge, och Tom Dengenis, CEO Synchro Software. Därefter tog dagens huvudtalare Martin Fischer över. Fischer kommer från Stanford University och har spenderat många års forskning på att undersöka hur vi kan effektivisera och automatisera byggbranschen. Han gav ett antal exempel på att BIM (Building Information Management) och VDC (Virtual Design & Construction) egentligen inte är något nytt utan att många tankar och teknologier bottnar i idéer från tidigt 2000-tal. Han tog oss med på en intressant tidsresa där vi fick se hur både metoder och verktyg har utvecklats, men påpekade att det inte bara är teknologier som måste bli bättre utan också människorna som ska använda dem. Där finns stora skillnader idag om man jämför med hur det såg ut för bara 10 år sedan med utvecklingen av appar, smarta telefoner och annan utrustning med processorer. Det här gör att den kommande generationen har ett mycket lägre insteg för att ta till sig ny teknik, men också att teknik idag är mer anpassad att användas ute på fältet där elektronik utsätts för tuffa miljöer på exempelvis byggarbetsplatser.

Intressanta föredrag och spännande utställare
Under dagen gavs många spännande föreläsningar och de modererades alla av Martin Fischer. Ämnen som togs upp var bl.a. att ta steget mot BIM/VDC är för företagen ett strategiskt beslut där ledningen måste vara med och styra/prioritera för att alla i projekten/företagen ska komma ”ombord”. Det är en större fråga än att ”bara” köpa ett CAD- eller planeringsprogram.
Man pratade också om likheter mellan VDC och Lean, och hur man kan få verktyg som Synchro att stötta den typen av processer.
Bland utställarna fanns bland andra HP, Bluebeam, BIMLinc, Solibri och Render4U som visade både produkter och teknik. Till exempel fick vi testa Hololens halvtransparanta VR-glasögon som gör att du i realtid ser det du modellerar. Om du exempelvis lägger till eller ändrar inredning i modellen ser du det direkt i det rum du står i. Effektfullt!

Under dagen talade också representanter för några av NTI:s kunder. Som exempel gav Kruse Smith, Skanska i Norge och Skanska i UK om sin syn på VDC, men påpekade även vikten av att ha god kontroll på sina resurser och planering (4D). De lyfte också den stora hjälp de haft av Synchros verktyg och konsulter för att hitta rätt.

Planering viktigt för fungerade projekt
Synchros VDC-specialister visade ett antal exempel på hur man kan hantera sin planering och utveckla sina arbetsmetoder. Det är klart intressant att se i realtid hur en byggnadsmodell förändras över tid i planeringsprogrammet beroende på hur man fördelar och prioriterar resurser. Man kan även simulera logistikflöden på arbetsplatsen, som t.ex. när byggkranar ska flyttas. Dessutom kan man göra filmer som visar dessa flöden vilket ger alla projektdeltagare en samsyn på vad som ska ske och när det ska ske. Denna öppenhet är en viktig framgångsfaktor i välfungerande VDC-projekt.

Som avslutning på dagen hölls en paneldebatt med deltagande talare och inbjudna gäster från internationella byggföretag. Summeringen av den debatten är att vi bara har sett början på teknikutvecklingen och att det är extremt viktigt att hänga med. Men alla verktyg till trots så är de ”bara” informationsbärare och samarbetet mellan människor är en av de viktigaste faktorerna för att nå bra och effektiva byggprojekt. Det gäller alltså att se till att ha effektiva och tydliga informations-/dataflöden mellan projektdeltagarna samt tydliga rutiner och processer.

NTI redo att stötta vid framtidens utmaningar
Konferensen gav mycket inspiration och det var fint att se hur hela resonemanget ligger i linje med NTI:s fokus på att stötta kunder med deras strategier och arbetsflöden. I nordiska NTI finns idag kompetens att hantera 4D och det är ett område vi satsar på att utvecklas vidare framöver. Vad gäller VR har vi två demo-rum, ett i Stockholm och ett i Örebro. Där kan vi sätta en cool teknik i rätt sammanhang genom att låta våra kunder omsätta tekniken i praktisk nytta. Det gör deras projekt klart häftigare och hjälper dem i förlängningen att vinna fler uppdrag! NTI:s utvecklingsarbete går i precis rätt riktning och vi känner oss trygga i att vi kommer kunna stå stadigt vid våra kunders sida framöver.

Kontakta NTI CADcenter

010-211 69 00 | info@nticad.se