NTI CADcenter Få maximalt av din programvara - NTI CADcenter

Få maximalt av din programvara

 

När man pratar om professionell användning av konstruktionsverktyg, är det vitalt att data skapas under de bästa möjliga villkor för användaren.

Omsätt teori till praktik snabbare

Efter en avslutad utbildning skall en massa teori omsättas till e ektivt och konstruktivt användande i vardagen. Här nns det ofta behov av snabb och kvali cerad hjälp.

Kom snabbt vidare

Med telefonen eller via e-mail kommer användaren snabbt i kontakt med vår fast bemannade support, där de kan få hjälp med att lösa de utmaningar som ofta kan uppstå i konstruktions- och designprocessen.

Genom att ha tillgång till en kvali cerad ”sparring partner” undviks onödig spilltid, samtidig som design- och konstruktionsprocessen optimeras. Därmed sparas både tid och pengar.

En kompetent sparring partner

Genom att använda NTI CADcenter’s support kommer användaren snabbt i kontakt med en specialist, som har kännedom om både branschen och den programvara som används.

Alla våra applikationsingenjörer har en teknisk bakgrund inom det område som de supporterar, samtidig som de är certi erade av Autodesk.

Support är inte bara support

Vi erbjuder era former av support, beroende på den givna situationen. Vid de esta tillfällen är en enkel förklaring via telefonen tillräckligt, men beroende på ärendets typ, kan vi ärrstyra användaren PC eller att vi kommer ut på ett servicebesök.

Våra applikationsingenjörer har inte bara fokus på att xa till fel, de kan också hjälpa till när det t.ex. skall användas ny funktionalitet, eller bara att ha någon att diskutera funktionalitet med.

Fler möjligheter för stöd

Utmaningarna och problemen är olika från verksamhet till verksamhet, därför erbjuder vi två olika former for supportavtal:

  • Support abonnemang, som löper över 12 månader.
  • Värdekort, där tid räknas av beroende på användning.

Den optimala lösningen

När du har tecknat ett supportkontrakt hos NTI CADcenter, är du alltid säker på en plats på första raden när du har behov av hjälp.

Kontakta oss för att prata om den lösning, som är bäst för dig och din verksamhet.

Telefon: 010 – 211 69 70
Mail: sales@nticad.se

Registrera ditt supportärende på vår support sida eller ring oss på 010 – 211 69 99
Information om support och tekniska service, ring 010 – 211 69 00 eller support@nticad.se
Önskar du hjälp med licens- och kodhantering? Maila till koder@nticad.se