NTI CADcenter Simulering og designanalyse

Simulering och designanalys

Det ligger stora värden i dina 3D-designs som bara väntar på att du ska utnyttja dem. De här värdena kan tas fram med olika simuleringsverktyg.

Med simulering har du möjlighet att lägga till effekter, krafter och arbetsunderlag från den verkliga världen på dina modeller i en digital prototyp och få resultatet i visuella grafiska bilder och animationer.

Simulering gör det möjligt att ”se” fyllningsförloppet av en plastpart eller flödet igenom en lokal eller värmeväxlare, något som man tidigare bara har föreställt sig men aldrig har sett.

Med simulerings- och designanalyslösningar kan du leverera bättre designs, tack vare ett fullkomligt innovativt och spännande utvecklingsförlopp med Digitala Prototyper.

NTI CADcenter arbetar främst med följande tre simuleringslösningar:

  • Simulation Moldflow
  • Simulation Nastran
  • Simulation CFD

Simulation Moldflow

Autodesk Simulation Moldflow är ett av de bästa verktygen för simulering av plastgjutningsprocessen för framställning av plastdetaljer. Moldflow kan ge information både kring produktionsprocessen, detaljens kvalitet och verktygsformens prestanda. Med en kombination av din kunskap och Digital Prototyping med Moldflow kan du göra bättre plastparter och producera dem RÄTT från början.

Utveckling av en detalj i plast är ofta komplex eftersom framställningsmetoden med plast ger möjlighet att bygga in många funktioner i detaljen. Med Moldflow kan du verkligen utnyttja den kunskap som byggs upp i dina 3D-modeller innan plastmaskinen startas. Du väljer processparameter, material och inlopp, Moldflow räknar och så får du en grafisk visualisering av förloppen. Nu kan du kontrollera defekter som kan uppstå, luftinneslutningar, skevhet och vridning och mycket mer i förloppet. En annan uppgift kan vara att låta Moldflow testa olika material för att optimera partkvaliteten och omkostnaderna.

Med Autodesk Simulation Moldflow flyttas processoptimeringen och värderingen fram i utvecklingsprocessen, där omkostnader och risk reduceras väsentligt.

 

Simulation Nastran

Simulation Nastran IN-CAD används för optimering och validering av dina designs och konstruktioner för kraft- och stressberäkningar. Lösningen är integrerad direkt i Inventor och det gör det behändigt att utföra löpande analys och test under utvecklingsprocessen. Just den här processen ger dig en innovativ arbetsgång som du inte uppnår med traditionella metoder. Nastran är känt som ett världsledande FEA-system, med avancerade analyser av vibrationer, frekvenser, värmeöverföring och utmattning.

 

Simulation CFD

Simulation CFD är en lösning som hanterar flödet av luft och vätskor samt temperaturöverföring, och som levererar information om bl.a. hastighet, tryck och turbulens.  Simulation CFD kan räkna både statiskt och dynamiskt över tid, Transient, Motion och mycket mer. Förutom att CFD ger värdefull information så ger det helt nya möjligheter att skapa försäljningsmaterial och fina visualiseringar för kunderna som kan se och förstå hur er anläggning fungerar.

Inom bygg kan Simulation CFD simulera rökutbredning och temperaturer i ett hus eller en lokal, utsug i renrum och bestämma genomsnittstiden för luften i en lokal.  Det går att göra både steady state-beräkningar och Transient beräkning.