NTI CADcenter Produktdesign med CAD - en strategisk beslutning

Produktdesign

Produktdesign är inte något nytt begrepp. Alla produkter vi använder i vardagen har en genomtänkt design. För ergonomin, utseendet och sättet som produkten produceras på har design stor betydelse.

Produktdesign är också på väg att bli en viktig konkurrensfaktor i maskinbranschen. Tidigare handlade det uteslutande om form och funktion. Idag kan design ha en avgörande betydelse för om maskinen kommer att kunna säljas

Vi har idag en rad produkter som tillsammans utgör en komplett lösning för produktdesign.

Om din verksamhet inreder butiker, utvecklar möbler, elektronik, hushållsapparater eller andra konsumentprodukter, utvecklar maskiner m.m. så har vi CAD-produkterna. På NTI CADcenter kan vi sätta ihop en lösning som passar din verksamhet och hjälper er till framgång.

Digital Prototyping är nyckelordet – även när det gäller produktdesign.  I realiteten handlar det om att bibehålla den digitala utvecklingen igenom produktens alla faser i utvecklingsförloppet i en och samma modell.

Traditionella utvecklingssystem erbjuder inte den här möjligheten. Där arbetar design, mekanisk utveckling och dokumentation inte tillsammans i samma modell, så när det sker designförändringar är det bara att börja om från början.

Kontakta oss för att få veta mer om dina möjligheter.

 

Produktdesign med Digital Prototyping