NTI CADcenter PLM 360 - en innovativ løsning fra NTI CADcenter

PLM 360

Autodesk PLM360 är en Cloud-baserad teknik som hjälper verksamheter att förbättra sina processer i samband med produktutveckling och avveckling av kundanpassade projekt.

Med Cloud-tekniken köps helt enkelt bara en inloggning, och systemet är därmed klart för användning på bara några minuter. Dessutom säkerställs att alla parter i utvecklingsprocessen, från försäljningsavdelning, genom konstruktion och utveckling till inköp, logistik och kvalitetsavdelning och inte minst externa partners som underleverantörer, alltid har tillgång till systemet oavsett om de använder en dator, surfplatta eller smartphone.

PLM 360

Med Autodesk PLM 360 erbjuder Autodesk marknadens mest flexibla PLM-system, som riktar sig mot såväl mindre och mellanstora verksamheter som till större organisationer. Sanningen är den att alla använder PLM. Idag betecknas Excel som det mest utbredda PLM-systemet – därför finns det hos alla våra kunder ett utbrett behov av ett system som är utvecklat just för att ha hand om de utmaningar som uppstår i samband med produktutveckling.

Vad innebär ett Cloud-baserat PLM-system för dig:

  • Inga IT-omkostnader för server eller annan infrastruktur
  • Inga investeringar i licenser – när prenumerationsavgiften är betald är det fri tillgång till systemet
  • Inga omkostnader för uppgraderingsimplementeringar
  • Inga omkostnader för installation

PLM

Det finns naturligtvis många möjligheter att individuellt konfigurera systemet så att det passar just verksamhetens specifika önskemål och behov. I stället för att investera i programvara, IT-infrastruktur och installation av desktop-applikationer, investerar du i effektivisering och optimering av verksamhetens interna procedur, samarbete och kommunikation.

Systemet innehåller inte mindre än 8 olika standardapplikationer ”appar” som är klara att användas.

PLM 360