NTI CADcenter NTImetoden - NTI CADcenter

NTImetoden

Den fjärde industriella revolutionen är här och förändringar sker i en rasande fart!

Utvecklingen går allt mer mot prefabricerade byggdelar och robotar på bygget – och då en stor del av konsulternas tid ligger i själva ritningsskapandet är det naturligt att entreprenörer och byggherrar vill dra ner på den kostnaden.

För er som vill hänga med in i framtiden har vi tagit fram NTImetoden, ett arbetssätt som effektiviserar era arbetsprocesser. Kort beskrivet går det ut på att vi gör en nulägesanalys tillsammans med er, tittar på hur en idealprocess skulle se ut och utifrån det arbetar fram en implementering – allt med fokus på att effektivera era projekt.

Det kanske inte ser så spännande ut vid första ögonkastet, men det är otroligt viktigt och värdefullt att hänga med i utvecklingen.

Titta in på www.ntimetoden.se så kan du få en bättre förståelse för vad vi menar.