NTI CADcenter Få overblik over bygningsmassen med Facility Management

Facility Management

Facility Management (drift och underhåll) har aldrig varit viktigare. En optimering inom området kan skapa stora värden och spara mycket utgifter för de olika fastighetsägare som styr drift och underhållsdata. Med digitaliserad drift är det möjligt att spara både tid och pengar och samtidig uppnå optimal effekt och utdelning.

NTI CADcenter erbjuder en unik lösning till Facility Management som heter Mdoc FM.

Mdoc FM är ett enkelt och logiskt uppbyggt system för hantering av drift och underhållsdata med vilket man håller koll på elektroniska dokument som ger en snabb överblick – samtidigt som det är enkelt att använda.

Läs mer om Mdoc FM her.