NTI CADcenter Digital Prototyping - NTI CADcenter

Digital Prototyping

Se bortom 3D med digitala prototyper

NTI CADenters lösning för digitala prototyper integrerar konstruktionsdata från produktutvecklingens samtliga faser i en enda digital modell som skapats i Autodesk® Inventor®. Denna ger dig möjligheten att konstruera, visualisera och simulera din produkt, vilket innebär att du i allt mindre utsträckning måste förlita dig på dyra fysiska prototyper – dessutom med minimala avbrott i befintliga arbetsflöden.

Med denna lösning för digitala prototyper kan du:

  • Öka konkurrenskraften i en komplex, global miljö
  • Tillverka bättre produkter snabbare än någonsin
  • Förbättra produktkvaliteten och innovationskraften
  • Effektivisera produktdesign- och utvecklingsfasen avsevärt

3D CAD teknologin ger er kortare utvecklingstider och minimerar felen i produktionen. Med Digitala Prototyper tar ni nästa steg, att fokusera på de som skall använda produkten och kan därmed öka era kunders upplevelse av produktens kvalitet och funktionalitet.

Ni behöver inte lära er något nytt arbetssätt utan ni arbetar vidare i Autodesk Inventor. Skillnaden är att ni gör analyser direkt på 3D modellen istället för att först ta fram kostsamma prototyper och sedan göra testerna på dessa.

Kontakta oss på NTI CADcenter så berättar vi gärna mer.