NTI CADcenter Nastran stress analyse software

Autodesk Nastran

Autodesk

Autodesk® Nastran® In-CAD™ programvara analyserar linjära och olinjära spänningar, dynamik och värmeöverföringsegenskaper för strukturer och mekaniska komponenter. Denna teknik hjälper ingenjörer och analytiker att få korrekta resultat till komplexa simuleringar och är en del av Autodesks Digital Prototyping-lösningar.

Autodesk® Nastran® In-CAD-program, är ett generellt element-analysverktyg som bygger på Autodesk Nastran teknologin, och erbjuder ett brett utbud av simulerings funktioner som hanterar många typer av analyser.

Det är en del av Autodesks Digital Prototyping koncept med möjlighet att göra  avancerad simuleringar i din befintliga 3D CAD program.

Autodesk Nastran solver
Autodesk Nastran solver erbjuder robusta analysfunktioner, bland annat kompositer, avancerade dynamik, olinjär och värmeöverföring, utöver de traditionella linjära och normala tilstånden. Resultatets noggrannhet testas rutinmässigt mot NAFEMS standarder och över 5.000 ytterligare testmiljöer.

SolidWorks integration
Förstärk din Solidworks miljö med kraften från Autodesk Nastran In-CAD FEA programvara..

Inventor integration
Utöka funktionerna i Autodesk Nastran genom att använda den inne i  Inventor 3D CAD-program.

Intelligent meshing (associativity)
En tät integration mellan CAD-modell och mesh gör att analysen alltid är aktuell.

Linear statics
Bestäm spänning, töjning och deformation till följd av pålagda statiska belastningar och införda begränsningar.  Linjära tillstånd är en av de vanligaste typerna av analys. Applicera belastningar och begränsningar till din parametrisk 3D modell, och Autodesk Nastran solver ger dig resultat som kan visas i en mängd olika format för att visa spänning, töjning och deformation.

Frequency response
Bestäm övertonssvar baserad på frekvensberoende laster. Ta fram förskjutning, hastighet, acceleration, spänning och påfrestningar.
Analyser av avnliga tillstånd ger stor insikt i de naturliga frekvenserna i strukturen, men ger inte exakta svar på förskjutningar eller spänningar. Här kan du ta fram hur en struktur svarar på en given belastning under en rad excitationsfrekvenser.

Transient response
Bestäm gensvar från en struktur genom en tidsperiod under inverkan av konstanta eller tidsberoende laster.  Statisk analys kommer att visa hur en struktur i slutändan kommer att svara på en belastning. Vid impuls belastning eller andra tidsberoende laster, kan strukturer bete sig annorlunda än deras sluttillstånd. Transientsvar hjälper dig att undersöka beteendet hos en komponent på väg till detta sluttillstånd.

Composites
Autodesk Nastran solver ger enkel, okomplicerad hantering av komplexa ”ply data”. Analys baserad på senaste fel indikationerna, som Puck och LaRC02 ger pålitliga och insiktsfulla resultat.
Progressiv ”Ply Failure Analysis” möjliggör att bestämma hur en komposit struktur svarar efter första ”ply failure”. 3D solid komposit elementet möjliggör att exakt fånga tvärskjuvning i kompositstrukturerna.

Random response
Analysera det strukturella beteende som svar på införandet av slumpmässiga dynamiska belastningar. Exempel på förhållanden som kan simuleras innefattar väg vibration, våg cykler, motorns vibrationer och vindlaster.

Static fatigue
Bestäm hållbarhet hos strukturer under upprepade belastningar, inklusive låg och hög cykel utmattning. Belastningarna kan vara enkel- eller multiaxiell.  Hållbarhet av strukturer kan mätas med antalet cykler till brott eller kumulativa skador. Laster som orsakar skador kan komma från en mängd olika källor. Rainflow beräkningar används för att fånga in och karakterisera belastning, sedan rapportera uppskattad hållbarhetstid hos strukturen.

Kontakta NTI CADcenter

010-211 69 00 | info@nticad.se