NTI CADcenter Autodesk Revit

Revit

Autodesk

Program för byggsdesign og -konstruktion

Revit är speciellt framtaget för BIM (Building Information Modeling) och innehåller funktioner för arkitektritningar, ventilaions-, el och VVS-teknik, byggnadsteknik och konstruktion.

Det är möjligt att designa, ta fram och underhålla mer energieffektiva byggnader. Med hjälp av skräddarsydda verktyg för BIM kan du utforska och analysera koncept och bibehålla din vision under samtliga projektfaser, från design till dokumentation och byggnation.

Med denna programvara får du:

  • Fullständigt parametrisk – Varje ändring som görs återspeglas i all modelldata
  • Förteckningar – Ändringar som görs i en förteckning återspeglas i Autodesk Revit Architecture-modellen
  • Detaljritningar – Omfattande detaljbibliotek och ritningsverktyg hjälper användare organisera data, vilket förenklar anpassningen till CSI-formatet
  • Parametriska komponenter – Ger ett mer detaljerat uttryck för själva designidén
  • Materialuttag – Beräkna detaljerade materialmängder, vilket är idealiskt för projekt inom hållbar design och för kostnadsberäkningar
  • Kollisionskontroll – Använd kollisionskontrollen för att förhindra kollisioner mellan olika objekt
  • Ändamålsenligt användargränssnitt – Autodesk Revit Architecture har ett anpassat användargränssnitt med lättillgängliga verktyg och kommandon.

 

Revit tillgänglig som en del av:

Building Design Suite
Software overview

Vill du bli bättre på Revit?

NTI CADcenter erbjuder ett stort utbud av schemalagda kurser och workshops, av vilka följande kan vara av intresse:

Kontakta NTI CADcenter

010-211 69 00 | info@nticad.se