NTI CADcenter AutoCAD MEP til design af ventilations-, el- og VVS-systemer

AutoCAD MEP

Autodesk

AutoCAD-udgaven til design af ventilations-, el- og VVS-systemer til bygninger.

Netop fordi du kan arbejde i det velkendte AutoCAD-miljø, kommer du hurtigt op i tempo, og programmet er desuden fleksibelt nok til, at du kan implementere nye fagspecifikke værktøjer til design og konstruktionsbeskrivelser i dit eget tempo. Du kan arbejde mere effektivt med funktioner og værktøjer, der er udviklet specielt til disse systemer. Du kan også arbejde mere nøjagtigt, fordi forskellige tegneopgaver kan automatiseres, og det er lettere at koordinere designoplysninger, fordi du kan dele tegninger med arkitekter, ingeniører og andre faggrupper ved at bruge det velkendte filformat DWG.

Kernefunktionerne i Autodesk AutoCAD MEP omfatter bl.a.:

  • Et velkendt Autodesk AutoCAD-miljø
  • Branchespecifikke opgavebaserede arbejdsområder
  • Specifikke værktøjer til skematisk design
  • Fremstillinger af konstruktionsbeskrivelser
  • Smart noteudarbejdelse til objekter
  • Fuldt koordinerede snit og opstalter
  • Synkroniserede skemaer
  • Styring af tegninger
  • Forbedrede muligheder for projektfremvisning
  • Koordinering på tværs af faggrupper

Arbejde med systemer
I Autodesk AutoCAD MEP-software består et system af et netværk af indbyrdes forbundne dele, svarende til et rigtigt anlæg i en bygning, såsom ventilation, indblæsning og udsugning, køling, belysning, el, afløb og meget mere. Disse systemer giver dig mulighed for at opretholde samme lag, farver og relationer. Nye dele får det aktuelle systems standardegenskaber som fx størrelse og form, så et design kan udformes hurtigt og konsistent. Systemerne gør det desuden lettere at ændre tilhørende dele, fordi samtlige dele kan ændres på én gang som en helhed.

Egenskabspalet
Egenskabspaletten giver dig mulighed for at se og redigere egenskaberne for et objekt i et ventilations-, el- eller vvs-system ét centralt sted. Du kan gennemgå oplysningerne eller ændre formater, dimensioner, placeringer, egenskaber eller andre vigtige detaljer. Du kan også ændre de grundlæggende egenskaber eller selve objektet, og det er let at få adgang til udstyrsdele. Og netop fordi du nemt kan redigere det udstyr og de enheder, der er til rådighed, bliver det lettere at opnå større nøjagtighed og samtidig arbejde mere effektivt.

Templates
Templates er tegninger med definerede indstillinger, som bruges til udarbejdelse af nye tegninger. Du kan finde templates til både Ibb 2000 og bips 2005 i Autodesk AutoCAD MEP med angivne tegningsenheder og -skalaer, layoutfaner og typiske plotteindstillinger. Skabelonerne indeholder desuden visningskonfigurationer specielt beregnet til objekter i ventilations-, el- og vvs-systemer. Templates hjælper dig med at lære, hvordan du kan bruge Autodesk AutoCAD MEP hurtigere, hvilket igen hjælper dig med at øge produktiviteten.

Branchespecifikke værktøjspaletter
Værktøjspaletter er logiske værktøjsgrupper, som du kan bruge, når du indsætter objekter i tegninger. Autodesk AutoCAD MEP omfatter mange forskellige både almindelige og branchespecifikke værktøjspaletter med bl.a. værktøjer til indsættelse af tekster og figurtekster i konstruktionsbeskrivelser samt værktøjer til skematisk design og design af ventilations-, el- og vvs-systemer.

Design med dynamisk input og grips
Med dynamisk input og ”grips” er det muligt at rette præcist og nøjagtigt direkte i tegningsområdet i dine ventilations-, el- og vvs-systemer. Du kan indsætte kommandoer ved markøren i stedet for ved kommandoprompten, og det såkaldte ”Heads-up-display” hjælper dig med at holde blikket på skærmen i stedet for på tastaturet. Det er igen med til at sikre, at du kan arbejde mere effektivt.

Projektnavigator – tegningsstyring
Det er let at holde styr på projekttegningerne og udarbejde koordinerede visninger på basis af designparametre. Du kan holde styr på projektets tegningssæt, der kan udarbejdes til alle konstruktionsbeskrivelser til ventilations-, el- og vvs-systemer. Alle projektmedarbejdere kan få adgang til de opdaterede beskrivelser fra én centraliseret projektmappe, uanset om de skal bruge projektspecifikke templates eller snit og opstalter.

Redigering i visningen
Med denne funktion forbedres produktiviteten, fordi man kan redigere ventilations-, el- og vvs-systemer i flere visninger. Desuden er der mulighed for at vælge at arbejde i et hvilket som helst område af konstruktionen, herunder i snittet, opstalten eller geometriske 3D-betragtning samt den traditionelle planvisning.

Arbejd med katalogbaseret indhold
Komponentkatalogerne i Autodesk AutoCAD MEP udgør en omfattende samling komponenter og dele, som kan indgå i dit design. Som et led i udvælgelsen af komponenter og dele kan du forespørge på komponentkatalogerne og hente komponenter ind som integrerede dele i et design. Hvis du selv opretter komponenter, kan du gemme dem i et katalog og bruge dem igen senere. Du har desuden mulighed for at vælge komponenter fra flere forskellige kataloger, der omfatter ”out of the box”-kataloger eller dine egne brugerdefinerede kataloger fra indhold, du har oprettet med henblik på at øge designmulighederne.

Konverter blokke og symboler i Autodesk AutoCAD til indhold i Autodesk AutoCAD MEP
I Autodesk AutoCAD kan du konvertere en eller flere blokke – MyBlocks eller MyParts – til en enhed eller et skematisk symbol. Du kan ekstrudere almindelige 2D-blokke og oprette 3D-”Solids”, hvorefter du kan tilføje forbindelser og tilslutning, så du kan udarbejde AutoCAD MEP-indhold, der kan bruges i design af ventilations-, el- og vvs-systemer. Desuden kan du konvertere dine Autodesk AutoCAD-blokke til ortografiske og isometriske symboler for at lette din skematiske dokumentation.

Understøttelse af Autodesk AutoCAD Architecture
Understøttelse af AutoCAD Architecture Denne funktion giver mulighed for at arbejde med Autodesk AutoCAD-etageplaner i 2D eller Autodesk AutoCAD Architecture etageplaner som modelgeometri. Du kan referere til arkitekttegninger med etageplaner udviklet i et hvilket som helst AutoCAD-baseret program for at opnå bedre sammenhæng mellem design og dokumentation.

Autodesk AutoCAD MEP til entreprenører
Den problemfri integration af kanaler og rørsystemer fra producenter i Autodesk AutoCAD MEP-software betyder, at genopbygning af modeller for fabrikation ikke længere er nødvendigt, idet modellen kan ændres med blot nogle få klik. Da der kan bruges designmodeller i produktionen af plademetal, vvs-løsninger og rørføring, er det lettere at udarbejde produktions- og værkstedstegninger i programmet EastCoast. Der er desuden mulighed for at benytte fabrikantspecifikt indhold fra vores partnersoftware direkte i designet.

Udarbejd producentspecifikt indhold
Du kan bruge skabeloner og udarbejde producentspecifikt indhold til kanaler, installationer, rør og armaturer. Indholdet kan derefter importeres i Autodesk AutoCAD MEP igen og føjes til kataloget. Rørføring og design af varme- og ventilationssystemer samt anlæg til aircondition kan udføres i overensstemmelse med producentens specifikationer, så de færdige systemer bliver mere nøjagtige.

Importer/eksporter til gbXML
Du kan importere til og fra Autodesk AutoCAD MEP med filformatet og branchestandarden gbXML (green building extensible mark-up language). Desuden kan du linke til tredjeparts analysesoftware, der anvender gbXML-filer, og som bruger designdata om eksempelvis vægtyper, åbninger, isolering samt overordnede rum og volumen til at udføre analysen.

Kredsløbsstyring med Circuit Manager
Arbejd mere effektivt med ét samlet udgangspunkt for administration og redigering af kredsløbsoplysninger. Som bruger får du automatisk besked om mulig overbelastning på basis af kabeldimensionering, hvilket reducerer fejlrisikoen og dermed behovet for at udbedre fejl. Kredsløbsstyringen aflæser desuden kredsløbene fra flere anlæg og enheder på tværs af flere etageplaner. Circuit Manager giver dig et overblik over sammenhængende tavler og belastninger og bruger oplysningerne om område/rum til at angive beskrivelser for samtlige kredsløb.

Områder og zoner
Angiv tekniske områder på basis af eksisterende arkitekttegninger i 2D over etageplaner eller designtegninger. Rummål beregnes automatisk og herunder kvadratmeter og volumen pr. område. Område- og zoneoplysninger bruges ved eksport til gbXML-filer med henblik på import i analyseprogrammer fra andre leverandører.

 

AutoCAD MEP tillgänglig som en del av:

Building Design Suite
Software overview
Kontakta NTI CADcenter

010-211 69 00 | info@nticad.se