NTI CADcenter AutoCAD Civil 3D - en lösning till BIM

AutoCAD Civil 3D

Autodesk

Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® är en konstruktions- och dokumentationslösning för mark-, väg- och VA-projektering som stödjer arbetsflöden i byggnadsinformationsmodellering (BIM).

Autodesk AutoCAD Civil 3D är speciellt framtaget för projektörer, konstruktörer och tekniker som arbetar med transport-, mark- och vattenprojektering. Samordna dina projekt och utforska olika konstruktionsalternativ, analysera prestanda och leverera konsekventa bygghandlingar av hög kvalitet direkt i välkänd AutoCAD®-miljö.

Effektivisera dina anläggningsprojekt med programvaran AutoCAD Civil 3D.

En modell. En förändring. Flera uppdateringar. Allt automatiskt.

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är en integrerad process för att utforska ett projekts viktigaste fysiska och funktionella egenskaper virtuellt innan det är byggt. Programvaran AutoCAD Civil 3D är en del av Autodesks BIM-lösning för väg- och vattenprojektering. Programvaran samordnar informationsrika modeller som gör att du kan utföra analyser från de tidigaste skedena av design; verklighetsnära visualisera och simulera design, prestanda och kostnad; och förbättra designens dokumentation.

AutoCAD Civil 3D skapar en enda modell, med intelligent och dynamisk data, så att du kan snabbare göra en designförändring i valfritt skede av processen. Fatta bättre underbyggda beslut där designalternativen blir belysta utifrån analytiska och prestandamässiga resultat. Visualiseringar följer konstruktionsförändringar snabbt och effektivt. Modellen speglar och dokumenterar varje ändring av design eller anteckningar under hela projektet.

Med AutoCAD ® Civil 3D ®-programvara kan du leverera designalternativ för infrastrukturlösningar så som transport, markexploatering och tekniskt orienterade miljöprojekt med högre kvalitet på kortare tid. Att programvarans anpassade verktyg stöder BIM-processer bidrar till att minska den tid det tar att designa, analysera och genomföra förändring i projektet. Att förändringar blir enklare att göra i designskedet innebär att fler alternativa designförslag kan tas fram för att optimera projektets slutresultat. Civil 3D är ett verktyg för kart och design som hjälper dig att effektivisera arbetsflödet i projekten genom att automatisera tidskrävande uppgifter.

 

Kontakta NTI CADcenter

010-211 69 00 | info@nticad.se