NTI CADcenter Skapa innovativa modeller snabbare med Alias Design

Alias

Autodesk

Skapa innovativa modeller snabbare med Alias

Autodesk Alias​​ programvara för industriell design ger dig möjligheten att utöva din kreativa process med en rad verktyg för att skissa, modellera och visualisera. Skapa övertygande design med verktyg anpassade för industriell design, bildesign, och teknisk ytmodellering. Få de avancerade funktioner du behöver, från idéskiss till utveckling av produktionsklara klass A-ytor.

Autodesk® Alias Design, Autodesk® Alias® Surface, Autodesk® Alias® AutoStudio, Autodesk® Alias® SpeedForm och Autodesk® Alias® Concept är lösningar som möjliggör visuell kommunikation, designmodellering, reverse engineering, realtidssvisualisering och tekniskt utvecklingssamarbete.

Autodesk® Alias® produktera, en del av Autodesks lösningar för digitala prototyper, möjliggör dina kreativa designprocesser med avancerad skissning, modellering och visualisering.

Autodesk Alias ​​är tillgänglig även för Apple® Mac OS® X.

Kontakta NTI CADcenter

010-211 69 00 | info@nticad.se