NTI CADcenter Mångsidig kompetensutveckling ger bäst resultat! - NTI CADcenter

Mångsidig kompetensutveckling ger bäst resultat!

14. Mar - 2017

Vi vet vad som krävs för att leverera hållbara resultat! För oss handlar kompetensutveckling om mer än bara några dagar på kurs och att sedan återvända hem utan någon vidare plan och uppföljning. Vi jobbar i stället utifrån idén att långsiktighet, kontinuitet och uttalade mål ger bäst effekt – och med ett kurskoncept i toppklass har vi vad som krävs för att ta våra kunder dit de vill (och längre)!

För oss handlar kompetensutveckling inte bara om att användaren ska bli säker, effektiv och kunna utnyttja mesta möjliga av sin programvara, utan vi vill också skapaförståelse för övergripande koncept och arbetsmetodik. Kompetenta användare gör hela teamet bättre vilket i sin tur ger konkurrensfördelar gentemot andra företag på marknaden. Med dagens högteknologiska program finns alla möjligheter att jobba effektivt och få ut snygga modeller med bra sammanställningar och listor till sina projekt. Men med en snabb teknikutveckling gäller det också själv hänga med! Vi vet att den som inte utvecklas riskerar att avvecklas och vi uppdaterar ständigt oss själva för att alltid ligga i framkant. Det gäller inte bara våra utbildare och konsulter, utan också vårt kursutvecklingsteam som regelbundet deltar i internationella konferenser och utbildningar för att alltid ha koll på nyheter och utbildningstrender.

Brett kurskoncept med många möjligheter
NTI har 30 års erfarenhet av att utbilda inom CAD och står för högklassiga kurser som ständigt utvecklas för att möta nya behov. Idag erbjuder vi ett otroligt starkt kurskoncept som består av sex olika delar: klassrumskurser, anpassade kurser, onlinekurser, eLearning, PT Online och certifiering. Vi har också lösningar för arbetssökande och skolor. Med allt kortare projekttider och ökade krav från beställare upplever många av våra kunder att det är svårt att hinna gå kurser, något som gör att vi vill finnas mer tillgängliga på webben. Förra året sjösatte vi därför tjänsten PT Online och under våren lanseras det senaste tillskottet, onlinekurser. Ofta vet man som användare själv vilken kunskap man saknar, och nu finns den lättillgänglig några knapptryck bort.

Hos oss finns ett antal olika vägar att gå för att få de kunskaper man behöver och vi rekommenderar att man blandar olika utbildningsformer. I vissa fall ger det mest givande att delta i en klassrumskurs där alla är på samma nivå och under några fokuserade dagar få en fyllig genomgång och chansen att ställa sina frågor. Det kan till exempel gälla om man är nybörjare i ett program. Vid andra tillfällen har man mer specifika frågor och då kan enskilda uppkopplingar med en utbildare via webben vara det mest effektiva. Ibland passar det bäst att sitta hemma med självstudier och i egen takt gå igenom en webbkurs. För att få ut mesta möjliga utifrån vem man är, vad man kan och vilket mål man har så har vi medvetet tagit fram ett kurskoncept som inte bara frågar vad du vill lära dig utan också hur.

Oavsett vad och hur man vill lära sig kan vi bidra med rätt utbildningsinsatser för att målet ska nås. Som en del i detta stöttar vi både enskilda användare och hela team med att ta fram kompetensutvecklingsplaner och ge råd kring hur olika utbildningsformer kan kombineras för att effekten ska bli långsiktigt hållbar. Vi är själva en ständigt lärande organisation och vill gärna vara del i att våra kunder är detsamma!

FAKTARUTA
NTI:s kurskoncept består av:
Klassrumskurser
Schemalagda kurser på olika nivåer på våra kontor runtom i Sverige

Anpassad kurs
Kundens önskemål styr innehållet. Kurs på plats hos oss, kund eller via webben

Onlinekurs (Nyhet, kommer i vår!)
Schemalagda kurser med specifikt innehåll, ges via webben

PT Online
Personlig coachning via webben utifrån användarens egna frågor och projekt

eLearning
Självstudier online, anpassat efter olika inlärningsstilar och tillgängligt 24/7

Certifiering
Kunskapstest i Autodeskprodukter som bevisar goda programkunskaper

Kontakta NTI CADcenter

010-211 69 00 | info@nticad.se