NTI CADcenter En ljus digital framtid - NTI CADcenter

En ljus digital framtid

20. Apr - 2017

Vi lever i en tid där förändringar sker i en snabb takt. Den fjärde digitala revolutionen är här, med allt vad det innebär, uppkopplade apparater av många olika sorter, sensorer som hjälper oss att inte bara samla in data när huset är i drift utan hjälper oss även att analysera mänskliga beteenden som i sin tur hjälper oss att ta bättre – informerade beslut kring vår designprocess.

Vi ser en utveckling med mer prefabricerade byggdelar och robotar på bygget. Då en stor del av konsulternas tid ligger i själva ritningsskapandet är det en naturlig att entreprenörer och byggherrar vill dra ner på den kostnaden, ritningar är fortfarande beroende av en mänsklig hantering, vilket ger fler fel än nödvändigt. I och med att vi succesivt kommer att frångå ritningsproducerandet kommer kraven också att ändras. Högre krav på BIM modellen kommer att ställas för att reducera fel och automatisera byggprocessen. Vi kommer se högre krav på modeller som är korrekta i 3D, men framförallt att informationen som skapas av konsulterna är strukturerad rätt och finns tillgänglig i rätt tid, entreprenörer och byggherrar har mycket tid att tjäna kring sin 4D planering (Tidsplanering). Det här innebär en stor möjlighet för den som står förberedd inför detta faktum, se inte faran i att yrket utvecklas och traditionella processer och metoder ändras, se istället möjligheten att arbeta mer med det du alltid har velat, den kreativa processen. Istället för att arbeta igenom 3 förslag kommer möjligheten finnas att granska 10 möjligheter eller hundra, allt är möjligt om bara man vidgar sina vyer.

Var proaktiv istället för reaktiv, sätt er i en sits som gör att ni står rustade för kommande utmaningar inom byggbranschen. Man behöver inte alltid vara i framkant av utvecklingen, men man får inte hamna för långt efter för då blir det svårt att ta igen förlorad mark. Förutom att vara redo för framtiden gäller det att även vara attraktiv för morgondagens arbetskraft, hur lockar man milleniegenerationen? Generationen som är van vid surfplattor, internet och nya appar som dyker upp dagligen. En generation som är van vid en extremt snabb utveckling inom teknikområdet. Det kommer inte vara 2D CAD, platta pdfer eller möten på kontoret som lockar dem. Den nya generationen är inte bara vana vid den snabba utvecklingen, de har aldrig upplevt något annat. För dem är ”Virtual Reality” deras verklighet, för dem är det inte tal om att sitta i 2D CAD och littrera 10 000 dörrar, de kommer att leta upp den teknik som löser deras problem så automatiskt som möjligt, precis som de har blivit vana vid.

Färre personer kommer att göra fler jobb med hjälp av datorer och robotar. Det sker redan idag hos flera stora bolag som t.ex. kinesiska FoxCon som tillverkar Apples produkter, de gick från 10 000 robotar 2011 till över en miljon robotar 2014, och det bara ökar.

Hur tar man då ett steg in i framtiden? Vi på NTI CADcenter ser ett ökat problem i den högkonjunktur som råder idag, alla inom byggbranschen har för mycket att göra, det leder till fler fel i handlingar och BIM-leveranser. Ändå tjänar alla pengar. Men den dag konjunkturen vänder eller vi ser ett stort tekniskt språng, då kommer många bolag att stå dåligt rustade. Lösningen är enkel:

  • Skapa en stabil grund att stå på. Ta reda på hur ni arbetar idag och dokumentera det, det sker genom att utföra en nulägesanalys, något som vi på NTI hjälper er med.
  • Med er målbild för den närmaste framtiden som grund tar vi tillsammans mer er fram en ny ”Idealprocess”, en kravspecifikation för hur ni skall ändra era befintliga processer för att nå era mål.
  • Slutligen, tar man fram en individuell implementationsplan som inte är baserat på gissningar utan på företagets faktiska mål.

 

Läs mer på www.NTImetoden.se!

Kontakta NTI CADcenter

010-211 69 00 | info@nticad.se