NTI CADcenter Webinarie- PLM & Cloudlösningar, är det något för mindre företag? - NTI CADcenter

Webinarie- PLM & Cloudlösningar, är det något för mindre företag?

Absolut säger vi, för oavsett storlek har de flesta företag i grunden samma utmaningar:
– Filer sparas i olika system vilket gör att mycket tid går åt till att leta och verifiera information.
– Information lagras på lokala servrar vilket förvårar extern access och samarbete.
– Svårigheter att hantera avvikelser gör att konstruktionsändringar missas och fel återupprepas.
– Dålig spårbarhet på vad som levererats till kund ger merarbete vid service och reservdelshantering.

Trots att dessa och många andra utmaningar kan lösas genom ett införande av PLM har de flesta små och medelstora företag valt att avstå på grund av höga införandekostnader och tveksamma resultat. Med dagens teknologi är situationen dock helt annorlunda – idag kan vi sätta upp en fullt fungerande PLM-miljö på veckor istället för som tidigare månader och år. Det ger förutsättningar för effektiva åtgärder och snabba resultat med tydligt definierade projekt och kort återbetalningstid.

Under webinariet ger vi konkreta råd kring hur ni bör tänka inför ett systeminförande, vi visar inom vilka områden PLM gjort mest nytta hos våra kunder, samt hur vår projektmodell med förkonfigurerade mallar och färdiga processer ger ett snabbt och effektivt införande.

Välkommen!

Datum & ort

Kontakta NTI CADcenter

010-211 69 00 | info@nticad.se