NTI CADcenter Korta ledtiden för nya produkter - NTI CADcenter

Korta ledtiden för nya produkter

Förbättrade produktintroduktionsprojekt med Autodesk Fusion Lifecycle

Hur utvecklar och levererar du nya produkter och lösningar till dina kunder i tid och på effektivast möjliga sätt? Är du intresserad av att se hur du kan minimera resursslöseri i din utvecklingsprocess och på så sätt spara såväl tid som pengar?

Autodesk Fusion Lifecycle används hos ett stort antal tillverkande företag som ett hjälpmedel att ta fram bättre produkter på kortare tid till en lägre kostnad genom effektivare och bättre definierade processer, förbättrat projektsamarbete såväl internt som externt, samt underlättad access till korrekt produktinformation.

Under webinaret visar vi hur Autodesk molnbaserade PLM-lösning Fusion Lifecycle kan användas för att ge tydliga förbättringar i produktutvecklingsarbetet genom en väl definierad Stage Gate process med kopplade arbetsuppgifter till såväl projekt som produkter och realtidsrapportering.

Webinariet passar dig som är produktutvecklingsansvarig, produktägare, ansvarar för företagets NPI-projekt eller du som jobbar med övergripande projektansvar. Det hålls av medarbetare från Autodesk och genomförs på engelska.

Datum: Torsdag 2 november kl. 12:00 – 12:50

Välkommen!

Kontakta NTI CADcenter

010-211 69 00 | info@nticad.se