NTI CADcenter Revit för arkitektur - Grundkurs steg 1 - NTI CADcenter

Revit för arkitektur – Grundkurs steg 1

Kurs

Den här kursen ger den nya Revit-användaren förutsättningar att omgående komma igång med modellering i Revit. Genom att gemensamt ta fram en 3D-modell går vi steg för steg igenom hur de olika byggkomponenter som en byggnadsmodell består av används; från modell till detaljer och slutligen dokumentation och utskrift. Genomgångar varvas med praktiska övningar och skapar förståelse för såväl funktioner och principer som arbetsmetodik. Kursen ger också övergripande kunskaper om BIM (Byggnadsinformationsmodellering) och hur man arbetar i en databasbaserad CAD-modell.

Innehåll:

 •       Baskunskaper i Revit och introduktion till BIM
 •       Skapa våningsplan och stomlinjer
 •       Modellering av byggdelar som väggar, dörrar, fönster, golv, tak, trappor, räcken, mm
 •       Skapa rum och få fram nettoarea
 •       Sektioner och elevationer
 •       Detaljer
 •       Måttsättning, littera och textning
 •       Mängdning
 •       Skapa ritningar
 •       Utskrift
 •       Importera, länka och exportera till DWG
 •       Revision

Målsättning:

Målet är att deltagaren efter kursen har grundläggande kunskaper om funktioner och arbetsmetodik i Revit och självständigt kan använda programmet för modellering av byggnader.

Förkunskaper:

Grundläggande kunskaper i Windows och allmän kunskap om byggprojektering.

Nästa steg:

Kursen bör kompletteras med nästa del i grundkursen, Revit för arkitektur – Grundkurs steg 2, efter en till några månader för att få djupare kunskap och bli effektivare i programmet.

__________________________________________________________________________________________________

Observera att det här är den kurs som tidigare hette Revit Architecture - Grundkurs steg 1.

Varaktighet: 3 dagar
Pris: 12.000 ex. moms och expeditionsavgifter.
Språk: Svenska

I våra schemalagda klassrumskurser ingår alltid:
 • Dator för användning under kurs
 • Fika samt lunch
 • Kursmaterial
 • Anteckningsblock & penna
 • 1 månads fri support på innehållet
 • 1h PT Online
 • Kursintyg

 • I våra onlinekurser ingår alltid:
  • Kursmaterial
  • Kursintyg


Har du frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta vår kursavdelning på training@nticad.se eller:

Kurssamordnare
Evelina Björklund
010-211 69 64
Kursansvarig, certifiering
Ann-Sofie Lundström
010-211 69 19

Se också

Vårt kursutbud där vi erbjuder utbildning och kunskapslyft för alla samt vår kurskatalog med mer information om de olika kurserna.