NTI CADcenter AutoCAD Plant 3D - Grundkurs steg 1 - NTI CADcenter

AutoCAD Plant 3D – Grundkurs steg 1

Kurs

På grundkursen går vi först igenom systemets uppbyggnad med rörkonstruktion i centrum. Därefter går vi igenom de olika modulerna enlig följande:

P&ID
Den välkända programvaran AutoCAD P&ID är integrerad i lösning, det är här kursen börjar med ett flödesschema som representerar det schematiska konstruktionen av ”mini” fabrik som vi skall arbeta med.

Stål/Struktur
En typisk processanläggning innehåller förutom byggnader och infrastruktur också bärande konstruktioner. Vi lär oss hur man konstruerar en plattform som bygger på industristandard med profiler, plattor, räcken, trappor, och stegar. Vi går också igenom hur man kan de justera och anpassa de olika elementen till varandra

Utrustning
AutoCAD Plant 3D innehåller ett omfattande bibliotek av parametriskt uppbyggda utrustningselement. Vi går både igenom konstruktion av utrustning som bygger på dessa fördefinierade element men också hur man importerar AutoCAD Solids från andra program som Autodesk Inventor och AutoCAD Revit.

Specifikationer och katalog redigering
Ni får en kort introduktion i de rör-specifikationer och kataloger som inkluderas i AutoCAD Plant 3D.

Rörkonstruktion
Den centrala delen i AutoCAD Plant 3D är konstruktion av rör och komponenter. Ni får lära er att dra rör både manuellt och automatiskt samt hur man gör förändringar med standard AutoCAD funktionalitet. Vi går igenom hur man placerar ventiler och specialkomponenter manuellt och med exakt positions angivelse. Vi går igenom hur objekt definierade i AutoCAD P&ID schemat kan utnyttjas när rör och komponenter placeras i AutoCAD Plant 3D.Vi tittar på editerings möjligheter, rör med fall, rörstöd, innan vi slutligen validerar 3D modellen mot flödesschemat.

Isometri och ortografiska ritningar
Vi tar fram isometriskt fabriksunderlag och ortografiska planritningar från 3D modellen.

Dataadministration
AutoCAD Plant 3D bygger på en klassbaserad databas. Med den integrerade ”Data Manager” analyserar vi konstruktionen och den genererade metadatan samt tar fram olika rapporter och utskrifter. Avslutningsvis gör vi sökningar både i databasen och direkt i 3D modellen.

Varaktighet: 2 dagar
Pris: 9.000 ex. moms och expeditionsavgifter.
Språk: Svenska

I våra schemalagda klassrumskurser ingår alltid:
 • Dator för användning under kurs
 • Fika samt lunch
 • Kursmaterial
 • Anteckningsblock & penna
 • 1 månads fri support på innehållet
 • 1h PT Online
 • Kursintyg

 • I våra onlinekurser ingår alltid:
  • Kursmaterial
  • Kursintyg


Datum

Datum
Månad
Tidpunkt
Plats

Har du frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta vår kursavdelning på training@nticad.se eller:

Kurssamordnare
Evelina Björklund
010-211 69 64
Kursansvarig, certifiering
Ann-Sofie Lundström
010-211 69 19

Se också

Vårt kursutbud där vi erbjuder utbildning och kunskapslyft för alla samt vår kurskatalog med mer information om de olika kurserna.