NTI CADcenter Sweco Environment AB - Komplicerade projekt får stöd av AutoCAD P&ID En enda inmatning ger ordning i projektet - NTI CADcenter

Sweco Environment AB – Komplicerade projekt får stöd av AutoCAD P&ID En enda inmatning ger ordning i projektet

16. April - 2013

En enda inmatning ger ordning i projektet!

AV Nils Lindstrand

En ständig fråga i stora och komplicerade projekt är hur man ska klara att uppdatera alla olika dokument när någon detalj ändras eller läggs till. En metod är att hålla nyckeldokumenten åtskilda och uppdatera dem parallellt. Ett effektivare är att mata in alla data i en och samma databas, och sedan publicera dessa data i alla dokument där de behövs. Även om detta är effektivare har det hittills nästan enbart använts i stora industriprojekt. Skälet är att mjukvaran som krävts har varit för dyr i många fall. Men nu kan AutoCAD P&ID fylla den luckan.

– Vi har väntat på ett program som klarar den här uppgiften, säger David Bergelv, Sweco Environment AB.

Sweco har lång erfarenhet av projekt kring avloppsrening, vattenreningsverk och biogasanläggningar. Kunderna är ofta kommuner.

– Ja, kommunerna är ofta ägare till dessa anläggningar, konstaterar David Bergelv. Men tekniskt sett handlar det om en sorts processindustrier. På senare år har vi arbetat med att lösa avvecklingen av små anläggningar som ersätts med större. Nya EU-krav sätter samtidigt höga nivåer för säkerhet och dokumentation, så det handlar om alltmer komplexa projekt.

Biogasanläggningar har varit en stor del av David Bergelvs arbete de senaste åren. Biogasanläggningar kan arbeta med mycket olika råvaror, allt från hushållsavfall som är heterogent och ställer höga krav på rening, till mer homogent avfall från slakterier eller restaurangbranschen. Som vanligt är det lättare att lösa komplicerade tekniska frågor om man gör rätt från början.

– Vi vill helst arbeta med det vi kallar Projektcykeln, berättar David Bergelv.

Det innebär att vi är med redan i förstudien, för att sedan ta en ledande roll i projektering och enomförande, till och med idrifttagning. Vi har även en produkt som heter Driftsstöd och som innebär att vi från våra egna kontor via datorkommunikation kan ge driftstöd till operatörerna. Genom att arbeta med Projektcykeln kan vi följa vad som fungerar och även lära oss av misstagen. En av våra styrkor är att vi arbetat på detta sätt länge, och har en gedigen kunskap om hur man lyckas med sådana projekt.

För att kunna följa ett projekt hela vägen, ser Sweco till att det i alla projekt finns medarbetare som följer med från en del av projektet till nästa. På det sättet blir det inga luckor där kunskaper kan komma bort. Ofta medverkar ett tiotal personer i taget i ett projekt, men som regel har man specialister som bara deltar i vissa moment, så samordning och kontinuitet är viktiga aspekter. Sweco har länge varit medvetna om behovet av ett bättre datorbaserat stöd för att hålla ordning på projektdata.

– Sedan vi fick vetskap om att Autodesk höll på att utveckla P&ID har vi följt ut veckl ingen, berättar David Bergelv. Vi kollade tidiga versioner och tog programmet i drift strax efter att det lanserats för något år sedan. Fördelarna är uppenbara med att bara mata in nya uppgifter en gång och kunna lita på att de används i alla sammanhang i projektet.

– Idén har funnits så länge jag har arbetat, konstaterar David Bergelv.

Men det är först nu som den här tekniken finns till ett pris som kommuner är beredda att betala. Processindustrin, inte minst energisektorn, betalar nästan vad som helst om det kan garantera att de slipper driftbortfall eftersom sådana ofta kostar enorma belopp. I ett reningsverk är ju vinsten i att slippa driftstörningar inte lika lätt att mäta. Men miljömässigt kan det förstås få betydande konsekvenser om tekniken inte fungerar som den ska.

En styrka med P&ID som David Bergelv pekar på är att projektföretaget, till exempel Sweco, kan skapa Excel-listor som stämmer med kundernas system för drift och underhåll.

– Alla kunder har egna rutiner och egna sätt att hantera och presentera sina data. Genom att P&ID är anpassningsbart kan samma information ändå användas utan att behöva matas in igen. Därmed undviker man en tänkbar felkälla som att uppgifter inte kommer med eller matas in felaktigt.Priset för P&ID är alltså betydligt lägre än vad liknande teknik kostat tidigare. Men den är ju inte gratis, vilket ger David Bergelv en pedagogisk uppgift.

– Jag försöker förklara för våra kunder att de tjänar pengar genom att göra en investering i ny och bättre mjukvara. Underhåll och drift kommer att fungera bättre och med mindre personalinsats med en bättre datahantering.

En annan pedagogisk uppgift är att skapa en ”nytt tänk” hos personalen. I stället för det traditionella sättet, att ändra i ett antal dokument, ska man nu mata in en uppgift och publicera den i en rad sammanhang.

– Men det förvånar ibland vilka som är mest entusiastiska för en förändring.

Man skulle kunna tro att unga och datorvana skulle vara mer positiva till nya mjukvaror än äldre operatörer. Men ofta är det personal med stor erfarenhet av driften som bäst ser fördelarna med en effektivare datahantering.

Kontakta NTI CADcenter

010-211 69 00 | info@nticad.se