NTI CADcenter Fynsk ingeniørfirma har succes med BIM

Ingenjörsfirma på Fyn når framgång med BIM

7. September - 2015 | Jacob Lange

De danska ingenjörsfirmorna har inte i samma grad som arkitekterna tagit till sig de nya digitala projekteringsverktygen. Men nu börjar ingenjörerna på allvar att ta fart, och även i de litet mindre ingenjörsfirmorna är 3D-området hett. Exempelvis på Henry Jensen Rådgivende Ingeniører, som just nu skördar frukterna av en tidig satsning på BIM.

De danska ingenjörsfirmorna har inte i samma grad som arkitekterna tagit till sig de nya digitala projekteringsverktygen. Men nu börjar ingenjörerna på allvar att ta fart, och även i de litet mindre ingenjörsfirmorna är 3D-området hett. Exempelvis på Henry Jensen Rådgivende Ingeniører, som just nu skördar frukterna av en tidig satsning på BIM.

Henry Jensen Rådgivende Ingeniører A/S i Odense är en klassisk ingenjörsfirma, som precis som de flesta andra mellanstora ingenjörsfirmor har ritat i 2D AutoCAD sedan begynnelsens gryning. Den tiden är dock sedan länge förbi, när ingenjörerna nöjde sig med att se på medan 3D BIM-vågen rullade in i andra delar av byggbranschen.
Det såg Henry Jensen redan mycket tidigt, och verksamheten valde därför Revit MEP för projektering, beräkning och dimensionering. Därför har Henry Jensen nu en gynnsam position när det gäller offentliga byggprojekt, utväxling av 3D-modeller med arkitekterna och, nog så viktigt, rekrytering av nya medarbetare.

Vi har historiskt sett upplevt att arkitekterna har haft BIM-löparskorna på jämfört med ingenjörerna. Därför har vi följt med ända från de gamla AutoCAD 14-dagarna och har löpande gjort allt som vi kunnat för att styra förbi det glapp, som på vissa platser har uppstått mellan de litet mindre ingenjörsfirmorna och arkitektverksamheterna. Det gör att vi idag har skaffat oss en hel massa viktig kunskap om 3D BIM och Revit, vilket gör att vi är på väg att vända fullständigt på det här området. Det är en väsentlig styrka för oss som en av de litet mindre ingenjörsfirmorna. Det säger Halldór Stefánsson, teknisk direktör och delägare i Henry Jensen Rådgivende Ingeniører A/S, som har valt NTI CADcenter som sparringpartner och leverantör av BIM-lösningen. Dessutom har verksamheten implementerat MagiCAD på installationssidan som supplement till Revit MEP, bland annat för dimensionering och projektering av el och ventilation.

Ørestad Syd

Ørestad Syd

Ren 2D är historia

Henry Jensen etablerades 1980 och Halldor Stefánsson har själv varit direktör och partner sedan 1997, då han och en annan ledande medarbetare övertog firman som 2007 tog in ytterligare två partners. Det är särskilt de offentliga byggprojekten och inte minst bostadsprojekten som fyller orderböckerna i den nu 34 man starka ingenjörsfirman, och Henry Jensen kan skryta med Danmarks högsta bygge i Amager Strandpark, där ett bostadsprojekt på ”o-danska” 21 våningar stolt sträcker på sig. Många av Henry Jensens uppgifter finns just i huvudstads- och Ørestadsområdet, där en rad fasta samarbetsavtal med arkitektfirmor utgör en viktig pipeline för ingenjörsfirman. Utvecklingen på BIM-området har enligt Halldór Stefánsson gått så starkt att det enligt honom inte längre är hållbart att uteslutande arbeta i 2D. Dessutom är det sedan 2013 krav på digitalt utbudsmaterial (IKT, Informations- och Kommunikationsteknik) vid nästan alla statliga och större offentliga byggen där mängdberäkning kan vara ett av kraven. Här kommer Revit att vara ett centralt verktyg för Henry Jensen framöver, uppskattar direktören.

Det krävs mer planering att arbeta i 2D och samtidigt är det mycket svårare att göra kollisionstester när man inte har med den tredje dimensionen. Tidigare kunde det hända att vi stod byggplatsen med exempelvis en balk som korsade en ventilationskanal och det blev förstås kostsamt, både i tid och pengar. Med Revit har vi mycket bättre möjlighet att se hur saker ser ut innan vi står på byggplatsen, och därför ser vi fram emot en klar förbättring av hela arbetsflödet på ritkontoret och på byggplatsen,  säger han och fortsätter: Tidigare har det varit en rent manuell process att göra en mängdberäkning. Det är en inte obetydlig del av hela projektet, men framöver hoppas vi kunna digitalisera det mesta av denna uppgift med Revit. Det är vi som är i knipa om mängdberäkningen inte stämmer, men här får vi lära oss att lita på de digitala verktygen, och jag är övertygad om att det kommer öka vår konkurrenskraft och spara tid för oss när vi har vant oss helt vid den delen också.

fyen-bim2

Högre kvalitet och mer tidsbesparing

NTI har löpande bidragit med utbildning av Henry Jensens medarbetare både på konstruktions- och installationssidan, och det har enligt Halldór Stefánsson gjort det möjligt att komma igång ordentligt med de nya verktygen. Det har gjort verksamheten till en attraktiv samarbetspartner. Tidigare tog entreprenörerna nämligen emot ingenjörsritningar i 2D, varpå de själva skulle modellera upp allt i 3D. Men som följd av implementeringen av Revit MEP, som är en del av Autodesk Building Design Suite, kan Henry Jensen leverera alla konstruktionsritningar i 3D. Det har fört med sig en lång rad fördelar.

Vi kan plötsligt se var det finns risk att konflikter uppstår och på så vis kan vi redan på ritkontoret ta höjd för eventuella lämpligheter. Både de arkitekter och entreprenörer som vi arbetar tillsammans med är nöjda med att ta emot vårt material i 3D. Det innehåller essentiell information som nu finns permanent i ritningsunderlaget, vilket nog så viktigt gör det mycket smidigare för oss att samarbeta eftersom alla yrkesgrupper nu kan checka in och ut i samma 3D-modell. Även här förväntar vi oss att spara tid och därmed också pengar, och när vi samtidigt levererar högre kvalitet är det ett tydligt
bevis på att detta är rätt väg för oss att gå, lyder Halldór Stefánssons uppskattning.

Ritarna arbetar på en ny nivå

Om allt går bra och 3D-modellerna inte orsakar några tekniska konflikter på byggplatsen ger det ganska enkelt ett bättre bygge, menar Halldór Stefánsson.
Vi har uppnått den vinsten hos oss själva, att det har blivit enklare att samarbeta på ritkontoret, där våra ingenjörer och tekniska ritare genom 3D-modellerna har kommit närmare varandra. Det beror också i hög grad på det faktum att våra tekniska assistenter helt automatiskt börjar arbeta med modellerna på en högre nivå, och bara tack vare det är lösningen ett plus för oss, berättar han. Det ställer dock högre krav på våra tekniska assistenter och ritare, och de behöver en större förståelse för hela projektet när vi arbetar med 3D. Det gör emellertid att de medverkar i projekten på ett helt annat sätt än förut, och däri ligger självklart en hel del utveckling för deras del. Det hjälper samtidigt till att frigöra tid för ingenjörerna, så att de snabbare kan kasta sig in i nya projekt, och det är en klar fördel för hela verksamheten, säger han.

Odense Havn

Odense Hamn

Mdoc säkerställer korrekt journalföring

Även när det gäller journalföring och dokumenthantering har Henry Jensens 3D BIM-plattform gett verksamheten ett generellt lyft. Inkörningen av dokumenthanteringsverktyget Mdoc under hösten 2015 kommer nämligen att göra det betydligt enklare för verksamheten att hålla ordning både på den minsta avtalsmässiga detaljen och de många tusentals mejl som typiskt registreras i varje ärende. Mdoc följer de olika standarderna inom IKT för byggbranschen – såsom A104 (datastruktur) och C112 (mejlhantering) – och är samtidigt helt integrerat med Revit. Mdoc gör det enkelt att styra alla projektrelaterade data och säkerställer dessutom en mer enhetlig datahantering med klar struktur för revisioner och versioner av ritnings- och avtalsunderlaget. Med den stringenta datastrukturen uppnår man en effektiv kunskapsdelning bland alla som arbetar på samma projekt och, särskilt på sikt, – exempelvis i samband med en femårsgenomgång av ett bygge – kommer man kunna spara tid eftersom man inte behöver leta efter data som inte är korrekt registrerade på projektet.

Mdoc Bygg levereras som ett samlat paket med exempelvis uppslagsdatabaser, bips nummergenerator, korsreferenslistor och ritningslistor, och Mdoc är idag ledande på marknaden när det gäller styrning av dokument från MS Office (Excel, Outlook och Word) samt Autodesk Revit, Autodesk AutoCAD och Microstation. Till följd av ärendehanteringen i Mdoc kan alla berörda medarbetare och samarbetspartners nå alla dokument inom ett ärende, och därmed minskas sårbarheten markant om t.ex. en medarbetare skulle sluta mitt i ett projekt, eller om ett mejl med små, men avgörande ändringar av avtalsunderlaget inte skulle registreras korrekt på ett visst ärende.

Studerande vill BIM

Även om det finns många fördelar med Revit och Mdoc finns det enligt Halldór Stefánsson också en annan fördel som många i branschen kanske inte har upptäckt helt ännu.
Vi har arbetat med AutoCAD i många år och med Revit har allt vänts upp och ned. Vi ska tänka i 3D och arbeta annorlunda, och även om inlärningskurvan ibland har varit brant, och det första halvåret har gått åt bara för att vänja sig vid ett nytt tankesätt och uppnå samma arbetshastighet som förr, är jag säker på att vi kommer att skörda frukterna av allt det inledande arbetet. Samtidigt har de nya ingenjörerna under studietiden upparbetat kunskap om Revit och de flesta föredrar självklart en arbetsplats där de inte uteslutande ska arbeta med 2D. Även här är satsningen på Revit en fördel för oss, berättar han. 

Just den upplevelsen är helt klassisk, menar Ole Mathiasen på NTI CADcenter:
Rent konceptuellt är det annorlunda att arbeta med ett BIM-verktyg som Revit, och det innebär att det krävs inlärning och övning innan man blir riktigt bra på det. Det underlättar om man är förändringsbenägen och gärna själv vill det nya, och det har i hög grad varit fallet hos Henry Jensen, vilket har varit en stor fördel för dem. Det är litet mer tidskrävande i början, men så kommer alla fördelarna också i form av högre effektivitet, smidigare kollisionstester,
bättre visualiseringar, bättre samarbete och inte minst bättre projekt i stort. I slutändan ger det gladare kunder. avslutar han.

Kontakta NTI CADcenter

010-211 69 00 | info@nticad.se