NTI CADcenter Structor Eskilstuna - BIM tar Structor till nya höjder - NTI CADcenter

Structor Eskilstuna – BIM tar Structor till nya höjder

12. April - 2013

Structor Eskilstuna är ett av konsultföretagen inom byggbranschen som tagit steget över till BIM. Det nya arbetssättet ska göra verksamhetenmer effektiv, resurssnål och konkurrenskraftig.

– Vi vill ligga i framkant och styra marknaden, snarare än att bli styrd av den, säger Joakim Almberg, VD.

 

AV Joacim Ohlson

BIM står för Building Information Modelling, ett samlingsnamn för byggprojekt där allt arbete utgår från en gemensam datamodell. Modellen ger arkitekter, ingenjörer, installatörer och alla andra som är involverade i ett byggprojekt möjlighet att arbeta utifrån en och samma plattform. En BIM-modell följer projektet under hela dess livscykel. Den ser till att all information lagras på samma ställe och att ändringar som görs uppdateras automatiskt. Därmed minimeras risken för missuppfattningar och bristande kommunikation bland de som är involverade i projektet.

– Vi har länge pratat om att gå över till BIM men känt att tiden inte har varit mogen. Men nu börjar allt fler av de större entreprenörerna ställa BIMmodeller som krav och arbetssättet blev ett naturligt steg för oss att ta, säger Joakim Almberg. Structor Eskilstuna är ett fristående företag som tillsammans med 18 andra bolag ingår i Structor-gruppen. De 15 medarbetarna består av byggnadsingenjörer med spetskompetens inom bland annat byggnadskonstruktion, projektledning och entreprenadutredningar. Uppdragsgivarna är främst kommuner, landsting och byggentreprenörer i Mälardalsområdet och projekten sträcker sig från bostäder till offentliga lokaler, kulturbyggnader och industri och försvarsbyggnader.

 

3D ger modelltänkande

För att kunna påbörja resan mot BIM valde Structor Eskilstuna att under hösten 2008 gå över till Autodesk Revit Structure, ett av världens främsta BIM-verktyg. Programvaran innebär att Structor kan lämna 2D-modellerandet bakom sig och istället arbeta i 3D, något som uppskattas av företagets kunder.

– Programmet lever upp till de krav som vi ställer och lämpar sig för vår verksamhet. Nu kan vi använda ett modelltänkande snarare än, som tidigare, ett fast plantänkande, säger Joakim Almberg. Redan under arbetet med de första skarpa projekten märkte konstruktörerna skillnad.

– Det gick snabbt att göra detalj- och planritningar och vi kunde tidigt se hur den färdiga byggnaden skulle se ut. Om något fel uppstod var det enkelt att korrigera och när ändringar gjordes i modellen uppdaterades automatiskt alla ritningar. Det var också glädjande att kunna använda Revit Structure under hela processen utan att behöva krångla med andra program, säger Sofia Larsson, konstruktör.- Programmet har överlag effektiviserat vår arbetsprocess. Dessutom är det kompatibelt med andra mjukvaror och projektörer, vilket underlättar för alla inblandade parter, tillägger Mats Hagman, konstruktör och cad-ansvarig.

 

Ökat resurssparande

I dagsläget är Structor Eskilstuna involverade i ett BIM-projekt där ett befintligt niovåningshus i centrala Stockholm ska byggas om. Kontorsbyggnaden är från 1970-talet och saknar av naturliga skäl 3D-ritningar som nu måste ritas upp digitalt. Det sker genom att föra in ritningarna i AutoCAD och därifrån länka dem till Revit Structure där de görs om till 3D.

– Vi ritar bland annat upp pelare, väggar och bjälklager. Den informationen behöver vi för att i slutet av året kunna genomföra ombyggnaden, då vi bland annat ska flytta några av de befintliga väggarna och bygga till tre våningsplan, säger Mats Hagman. Med hjälp av BIM-modellen kan Structor Eskilstuna ta fram exakta volymmängder och materiallistor, vilket minimerar risken för överslag och ”avrundningar”. Det i sin tur leder till att mängden spill och överblivet material minskar. I framtiden hoppas företaget också kunna koppla

ett tidsplaneringsverktyg till modellen och på så vis kartlägga hur en ändring i byggprocessen påverkar projektet tidsmässigt.

– Vi är fortfarande i inledningsskedet av att arbeta med BIM men vi är redan positivt överraskade. Vi ser att det hjälper oss att kvalitetssäkra vårt arbete och spara på resurserna, vilket är ett mervärde. Tillsammans med Structor Västerås, som också har gått över till BIM, pushar vi varandra framåt och utbyter kunskap och erfarenheter, säger Joakim Almberg. Avtalet om programvaran Revit Structure har tecknats och hanteras av Autodesks certifierade återförsäljare NTI CADcenter har bidragit med utbildning, support och konsultering för att göra steget över till BIM så smidigt som möjligt.

www.structor.se

Kontakta NTI CADcenter

010-211 69 00 | info@nticad.se