NTI CADcenter SCHOU BIRKENDORF har fått fart på klassificeringen - NTI CADcenter

SCHOU BIRKENDORF har fått fart på klassificeringen

6. January - 2016

SCHOU BIRKENDORF arkitekter i Holbæk, Danmark, är en aktiv aktör på lokalområdet, och när de fick uppgiften att modellera och klassificera Odsherred kommuns samlade byggnadsportfölj var glädjen stor. Samtidigt medförde det också en stor press, eftersom klassificering för många är något nytt och speciellt när det handlar om att överblicka ett projekt på uppemot 100 byggnader och 150 000 kvadratmeter.

Snabbt stod det klart att klassificeringsuppgiften krävde mycket mer än vad som skulle kunna lösas med ett Excel-ark med CCS-koder.

Valet stod mellan att själv börja utveckla ett system eller att ha en dialog med leverantörer som redan har ett utvecklat och testat system.

Ole Schou och Thomas Pedersen fick snabbt igång en dialog med företagets fasta CAD-leverantör, NTI CADcenter, om att använda NTI Classify för att lösa CCS-klassificeringen. Efter viss diskussion fram och tillbaka stod det klart – NTI Classify var lösningen på SCHOU BIRKENDORFS utmaning.

”Att använda en cloud-baserad klassificeringslösning gjorde det snabbt och enkelt att klassificera och kvalitetssäkra de modeller vi arbetar på”, säger Thomas Pedersen på SCHOU BIRKENDORF arkitekter.

”Classify kör riktigt stabilt och ger en solid översikt över våra uppgifter. Jag kan också på bara några minuter öka mina kollegors kunskap om programmet så att de kan använda det i sitt dagliga arbete”.

En bra investering som sparar mycket tid
Det pågående projektet med Odsherred kommuns byggnadsportfölj har nu pågått i drygt sex månader.

Thomas Pedersen har sparat mycket tid på de klassificeringar som han och kollegorna redan har utfört. Det återstår fortfarande ett år av projektet, och även här kommer NTI Classify vara en trogen följeslagare.

”Vi har också rapporterat tillbaka till NTI CADcenter om områden där vi ser att programmet kan förbättras. Här är NTI alltid en aktiv medspelare, som lyssnar på oss användare”, säger Thomas Pedersen och tillägger:

”NTI Classify har varit en bra investering som har sparat mycket tid för oss i vårt arbete med projektet. Därför är det mycket troligt att vi också i framtiden kommer använda systemet till våra projekt”.

Odsherred kommun ska använda alla klassificeringarna för att framtidssäkra sin byggnadsmassa, och på sikt för att införa Space och Facility Management.

Därmed får Odsherred kommun en stark översikt över sina byggnader och kan säkra bästa möjliga användning av dessa. Dessutom får kommunen ett optimerat underhåll till glädje både för ekonomin och invånarna.

Kontakta NTI CADcenter

010-211 69 00 | info@nticad.se