NTI CADcenter Lönne fra 2D til 3D: - Fra skepsis til begejstring

Lönne från 2D till 3D: – Från skepsis till entusiasm

12. October - 2014

Med en fast förankring i 2D CAD kunde Lönne Scandinavia AS i Bergen stanna på fast grund. Kundernas krav på och önskemål om utveckling frestade ändå verksamheten att ta steget och gå över till 3D CAD på ”heltid”.

– Vi har inte ångrat oss en sekund, nu öppnar sig helt nya perspektiv, säger Hans Atle Hjelmen, Lönne Scandinavia. – Vi hade ett internt önskemål om att gå över till 3D, eftersom vi såg att det var nödvändigt att effektivisera konstruktionsarbetet, förklarar Hans Atle Hjelmen, senior projektingenjör på Lönne Scandinavia AS. Han kontaktade därför NTI CADcenter för att få hjälp med att komma igång med 3D-verktygen.

Den största utmaningen vid övergången till 3D 

– Vi var skeptiska till om vi skulle kunna implementera det nya verktyget samtidigt som vi utförde vårt dagliga arbete. Här var NTI till stor hjälp med sitt kursprogram. Skepsis förvandlades till entusiasm. Den enda nackdel som jag kan se med att använda 3D-CAD är att det tar tid att lära sig, säger Hans Atle Hjelmen.

Lonne2

3D-CAD ger fördelar

Lönne Scandinavia levererar produkter och lösningar inom elektriska motorer, automatisering, växlar, transmissioner och kullager samt kompletta produktpaket levererade i enlighet med specifikationerna.

– Våra kunder finns normalt inom shipping eller industrin, och våra lösningar kan vara allt från en enskild komponent till stora komplexa system. Som regel med stränga dokumentationskrav. Och det är i den komplexiteten, menar vi, som 3D-modellering och 3D-filer ger oss fördelar. En 2D-fil har inte så många andra användningsområden än att ge dig dimensionerna. I 2D er det svårt att kontrollera om delarna passar ihop. I en 3D-modell kan man t.ex. kontrollera sammanställningar exakt, och man får en bättre kvalitetskontroll tidigt i utvecklingsfasen. Färre fel och sparad tid. Dessutom kan man använda 3D-modeller för att skapa användarmanualer eller animationer till stöd för försäljning och marknadsföring. Dokumentationsunderlaget har stärkts väsentligt, vilket våra kunder i allt högre grad efterfrågar, säger Hans Atle Hjelmen och lägger till att utbildning är avgörande:

– Tidigare använde vi AutoCAD. Nu använder vi Product Design Suite med fokus på Inventor och Vault. Inventor erbjuder många möjligheter för 3D-modellering, men vi går fram sakta men säkert eftersom vi har behov av att vänja oss vid de nya verktygen. För oss är det en ny värld, och därför utbildar vi oss innan vi kastar oss över de nya verktygen.

Något av det viktigaste vi har gjort är att hålla kurserna utanför våra kontor. Vi tar kurserna på NTI CADcenter. Det har fungerat bra. Vi kan lära oss i lugn och ro. I den hektiska vardagen på kontoret skulle det bli för många avbrott, och NTI har varit duktiga på att stämma av med våra behov från gång till gång. Mellan varje kurs har vi diskuterat internt vilka behov vi har. Tack vare det fick vi en målinriktad inlärningsprocess av kurserna. Just för att vi tar sakerna i etapper och deltar i kurser externt har implementeringen av de nya verktygen varit smidig. Vi är mycket nöjda med det täta samarbetet med NTI CADcenter.

Vault är limmet

Med övergången till 3D CAD-världen har Lönne också upptäckt fördelarna med systematisering av data.

– Dokumentationskraven stiger och kunderna pressar på för att få bästa möjliga kvalitet i alla aspekter. Ska vi vara med måste vi anpassa arbetsmetoder och rutiner så att vi har total kontroll från idé till färdig produkt. När vi använder databasverktyget Vault får vi ordning på saker och ting. I Vault sparas alla versioner och vi kan styra vem som ska ha tillgång till data och/eller kunna göra ändringar. Vi kan också använda data till mer än enbart dokumentation. Som nämndes tidigare använder vi 3D-modeller för att skapa videodemonstrationer eller sammanställningsbeskrivningar på ett enkelt sätt. Genom Vault kan vi organisera nödvändiga data efter behov, och det är här vi har mycket att vinna. I stället för att ha data utspridda på de maskiner som konstruktörerna använder, eller försäljningsavdelningen för den delen, har vi nu allt samlat på en plats. Det sparar tid och ökar kvalitetskontrollen betydligt. Vi kör all teknisk dokumentation i Lönne-systemet i Vault, som är limmet i dokumenthanteringen, säger Hans Atle Hjelmen.

Vägen framåt

Lönne har genomfört grundförloppet i Inventor-, Vault Basic- och Superanvändarkurserna. Nästa steg är kursen Inventor Konstruktion 1.

– Vi gillar att arbeta med 3D-modellering, men vi har mycket på vår ”att-göra-lista”. Med NTI som stöd får vi massor av hjälp med att hålla fokus, eftersom vi gärna vill nå stjärnorna så snabbt som möjligt. Jag vill gärna understryka att det tar tid att gå från 2D-CAD till 3D-CAD. Det är inte så komplicerat, men det är mycket nytt att lära sig så vi vill vara helt säkra innan vi ”shoppar” nya lösningar. Men vi kommer att titta närmare på analys och simulering, kanske integrering med vårt ERP-system. Men först när vi är redo för det. Vi är mycket nöjda med det som vi hittills har uppnått med NTI CADcenter, och ser fram emot att arbeta vidare med dem. De är en bra samarbetspartner för oss, avslutar Hans Atle Hjelmen.

Kontakta NTI CADcenter

010-211 69 00 | info@nticad.se