NTI CADcenter ideal-line: det er vigtigt at have de rigtige værktøjer

ideal-line: det är viktigt att ha rätt verktyg

30. November - 2015

ideal-line har valt NTI CADcenter som leverantör för att NTI CADcenter står som en stark aktör på marknaden och för att de har erbjudits en fast konsult som känner till just deras problemställningar.

ideal-line är Skandinaviens ledande leverantör inom anläggning av ytbehandling. Verksamheten använder Autodesk Inventor.
NTI CADcenter har hjälpt ideal-line med implementering av Inventor.

ideal-line är Skandinaviens ledande leverantör inom anläggning av ytbehandling, som de säljer till hela världen.

ideal-line har 130 anställda spridda över hela världen. Produktutvecklingsavdelningen finns i Danmark, medan konstruktörerna sitter i Tjeckien. Det fungerar på så sätt att konstruktören ritar i Inventor och produktutvecklingsavdelningen har en viewer så att de kan se ritningarna.

Marknadsföringsavdelningen på ideal-line har valt att använda 3D-ritningarna framför en skriftlig beskrivning för att visa de internationella kunderna vad ideal-line kan erbjuda. De tycker att 3D-visualiseringen ger mycket mer än om de skulle sätta sig ned och översätta en text till 8–10 olika språk.

Det främsta syftet med investeringen i Inventor är att ideal-line behöver skapa ritningar till produktionen, men utöver det är det också stort fokus på produktutveckling och på visualisering i 3D, så att kunden kan se vad det är de producerar.

ideal-line har valt NTI CADcenter som leverantör för att NTI CADcenter står som en stark aktör på marknaden och för att de har erbjudits en fast konsult som känner till just deras problemställningar.

Kontakta NTI CADcenter

010-211 69 00 | info@nticad.se