NTI CADcenter Bramidan: Succes med Autodesk Product Design Suite

Bramidan: Succes med Autodesk Product Design Suite

7. January - 2016

NTI CADcenter har hjälpt Bramidan i integrationsprocessen och har löpande stått för utbildningen av Bramidans medarbetare.

Aldrig tidigare har det ställts så stora krav på digital utveckling inför den mekaniska industrin som nu. Efter några hårda år med finanskris är det nu tid för att blicka framåt. Produktutveckling, innovation och kunskap är nyckelorden.

Autodesk har de senaste 5 åren investerat enormt mycket i ny teknologi. Detta har resulterat i att produtkerna hanteras i ännu större grad i en digital miljö genom hela utvecklingsprocessen. Från idé till design och med hjälp av en av de nya produkterna från Autodesk, ”Inventor Publisher”, kan vi nu även dokumentatera direkt från samma digitala modell som har legat till grund för produktionen.

På NTI är vi 160 anställda som fokuserar 100% på att tjäna, ge support och service till våra kunder inom den mekaniska industrin. Tidigare ansågs det vara tillräckligt att vara duktig på Inventor. Idag innehåller våra lösningar en mängd olika produkter och tjäsnter, som alla ger funktionalitet till att hantera produkten digitalt så länge som möjligt i utvecklingsprocessen. Ju tidigare i denna fas vi kan lösa konflikter eller hitta fel, desto billigare blir det för att utveckla era produkter och tidigare skeppa iväg den till marknaden.

Kontakta oss för individuell rådgivning, inspiration eller svar på specifika frågor.

Med Vänlig Hälsning,

NTI CADcenter

Christian Andersson
Affärsområdeschef, Process & tillverkande Industri
Tel: +46 10 211 69 31
Mail: CA@nticad.se

Kontakta NTI CADcenter

010-211 69 00 | info@nticad.se