NTI CADcenter Bdoc samler byggesags-trådene hos Rørbæk og Møller

Bdoc samlar byggärendetrådarna

20. November - 2014

Nytänkande i sin bredaste innebörd är ett grundvillkor för verksamheten Rørbæk og Møllers Arkitekter.

På Rørbæk og Møller Arkitekter arbetar man med att prägla och utveckla den byggda miljön, och man fokuserar målinriktat på att upprätthålla lämplig tillväxt, bland annat genom att utvidga projektkompetenser och strategiska samarbeten. Bdoc från NTI CADcenter är i detta sammanhang ett oumbärligt verktyg.

Nytänkande i sin bredaste innebörd är ett grundvillkor för verksamheten. Det är väsentligt att alla på ritkontoret är engagerade i en yrkesmiljö där man arbetar med utveckling och förbättring i relation till samhällets och yrkets förändring. Ansvar för strategiska kompetenser inom intelligent projektering, byggteknik- och material samt bärkraft tas av enskilda personer som ser till att denna kunskap inarbetas i alla projektgrupper.

Roerbaek

Rørbæk og Møller Arkitekter har sedan 1950 skapat funktionella och innovativa byggnader med utprovade tekniker i ett tidlöst arkitektoniskt uttryck. Rørbæk og Møller Arkitekter arbetar målinriktat med att göra om befintliga byggnationer till tidsenliga ramar för moderna organisationer, verksamheter och utbildningar. Deras långa erfarenhet av byggnader och byggnadsmaterial har resulterat i rådgivning i samband med renoveringar och bibehållande av skyddade byggnader eller byggnader som är värda att bevara samt större energirenoveringar och allmänt underhåll av befintliga byggnader.

Rørbæk og Møller har den senaste tiden vuxit kraftigt i antal medarbetare och har i samband med det upplevt ett större behov av kunskapsdelning. Den enskilda medarbetaren har en stor mängd information om hur man har gjort tidigare, men den här informationen är inte omedelbart tillgänglig för andra. Informationen har skrivits ned i Word, men är inte strukturerad på ett sätt som gör att den kan hittas igen och därför är det bara den person som har skrivit dokumentet (och som därmed känner till att det existerar) som kan använda den igen.

Dessutom har man med många nya medarbetare också fått behov av att göra de standarder och den verksamhetskultur, som man använder när man skapar dokumentation, operationella. Om alla medarbetare har en egen idé om hur en byggnadsdelbeskrivning ska göras är det svårt att som projektsekreterare samla ihop trådarna till sist.

Struktur på byggärendebeskrivningarna med Bdoc

Som en reflektion på ovanstående gick Rørbæk og Møller på jakt efter ett system som skulle kunna hjälpa dem med att få struktur på sina byggärendebeskrivningar. Kravet på systemet var att det skulle kunna hantera arbetsbeskrivningar, beskrivning av byggnadsdelar, utbudskontrollplaner och anbudslistor, och att det skulle vara integrerat med bips beskrivningsstrukturen.

Samtidigt skulle systemet vara enkelt och smidigt att arbeta med, men utan utrymme för att den enskilde medarbetaren själv skulle kunna formatera sin text. Direkt fanns det två lösningar som uppfyllde kraven från Rørbæk og Møller, och eftersom de redan hade ett välfungerande samarbete med NTI CADcenter, samtidigt som den andra produkten inte verkade vidareutvecklas särskilt mycket, föll valet på det system som NTI CADcenter har utvecklat, nämligen Bdoc.

Bdoc är ett beskrivningsverktyg utvecklat för att, på ett strukturerat sätt, hantera anbudslistor samt principerna för arbets- och byggnadsdelsbeskrivningar i bips B100 och bips B1.000. Med Bdoc får du en standardiserad layout, automatisk strukturering och möjlighet till återanvändning. Rørbæk og Møller har valt att göra en gradvis infasning av Bdoc i organisationen.

Med Torben Møller som styrman och Ria Sztrokay som co-pilot använder man nu Bdoc i samband med Rørbæk og Møllers aktiviteter på DTU. Man har med stor framgång genomfört ett första mindre delprojekt, men systemet kommer att prövas på allvar i slutet av april, då ett större delprojekt ska levereras.

”Vi har varit otroligt nöjda med att ha NTI CADcenter vid vår sida vid implementeringen av Bdoc”, säger Torben Møller och fortsätter: ”Vi har hela tiden haft en nära dialog med NTI kring de problem man alltid stöter på i samband med implementering av en ny produkt, och NTI har flera gånger hjälpt oss att få strukturen rätt från början.”

I samband med implementeringen har Rørbæk og Møller skriftligt dokumenterat alla frågor om och problem med Bdoc, och den här listan går Torben Møller regelbundet igenom i samarbete med en konsult från NTI CADcenter. ”Den fina supporten har garanterat bidragit till att implementeringen av Bdoc har blivit en positiv upplevelse” säger Torben Møller.

Det tar ofta lång tid att utarbeta en beskrivning från grunden eftersom det är en del formalia som man ska komma ihåg att ha med varje gång. Man kan alltså spara mycket tid om man kan återanvända en tidigare beskrivning. ”Med Bdoc undviker vi att börja om från början varje gång”, säger Bente Møller och fortsätter:” En tidigare beskrivning kan enkelt utgöra underlaget för en ny beskrivning, men den lever inte nödvändigtvis upp till kraven i bips. Här har Bdoc-systemet den fördelen att man på skärmen automatiskt ser både bips-kraven och beskrivningen, så att man kan se kraven i bips samtidigt som man ändrar beskrivningen”.

Kontakta NTI CADcenter

010-211 69 00 | info@nticad.se