NTI CADcenter BBH Arkitekter & Ingenjörer - Vi satsade på Revit - Komplicerade byggprojekt slipper kollisioner - NTI CADcenter

BBH Arkitekter & Ingenjörer – Vi satsade på Revit – Komplicerade byggprojekt slipper kollisioner

16. February - 2014

AV Nils Lindstrand

Komplicerade byggnadsprojekt som verkstäder och depåer för tåg, spårvägar och bussar är en viktig del av verksamheten vid BBH Arkitekter & Ingenjörer AB. Det handlar om projekt som är både omfattande och tekniskt komplicerade. I storlek motsvarar de ofta flera fotbollsplaner, och färdiga ska de ge förutsättningar

för moment som tunga lyft, mekaniskt underhåll, tvättning av stora fordon mm. Allt som allt innebär det avancerade krav på hållfasthet, ventilation, elsystem och logistik.

 – Det är inte så många företag som har kompetens att klara de här projekten, konstaterar Danuta Sychut, arkitekt vid BBH. Det bidrar till att vi gör många stora projekt åt kunder som SL, vi har inte så många konkurrenter inom segmentet stora anläggningar för spårvägar och bussar.

 Bland de anläggningar BBH arbetat med, eller planerar, finns Ulvsundadepån – ny depå för Tvärbana Norr (spårvagn), Norsborgdepån – ny depå för tunnelbana, som till stor del planeras att bygga under jorden, Lidingödepån – ny depå för Spårväg City och Lidingöbanan på Lidingö (spårvagn), Stockbydepån – ny

depå för buss i Stockby, Lidingö. I Alvik planerar man ny depå för Nockebybanan (spårvagn) och i Fyrislund, Uppsala en större bussdepå för Uppsala länstrafik.

 Den här typen av projekt, med omfattande elsystem, automatiska dörrar, komplicerad ventilation, kanaler och ledningsdragningar, kräver god samordning. Risken är uppenbar att två system kommer i vägen för varandra i en stor och tekniskt komplicerad anläggning. Att göra en så kallad kollisionskontroll med traditionella ritningar, det som oftast kallas 2D, är svårt och innebär betydande risker för att man får ändra i efterhand.

 I dag arbetar de flesta stora arkitekt- och byggnadsföretag med 3D-modeller som genereras av någon mjukvara, ett arbetssätt som gör det avsevärt mycket lättare att hitta kollisionsrisker innan man börjar bygga.

 – Steget från 2D till 3D är ett lika stort steg som när man övergick från papper till att rita på datorn, menar Rolf Pettersson, byggnadsingenjör på BBH. Det gäller att vara med i den utvecklingen, de som inte ville lära sig att rita på datorn försvann ganska snart…

 Rolf Pettersson har nu tagit BBH ett steg till, genom att redan 2008 föreslå att man skulle börja arbeta med Revit.

– I Revit är det rimligt enkelt att arbeta direkt i 3D, menar Rolf Pettersson. Revit genererar sedan modeller där man kan få en tydlig bild av hur olika system och helheten kommer att se ut när bygget är på plats.

 Rimligt enkelt alltså, men inte hur enkelt som helst.

 – De grundläggande funktionerna i Revit är lätta att lära sig, menar Rolf Pettersson. Men att använda alla funktioner är rätt krävande. Vid BBH är vi elva stycken som arbetar med Revit, varav åtta som arbetar med det nästan hela tiden. Vid några tillfällen har vi även lånat in personal som varit duktiga på Revit, för att öka farten i stora projekt.

 För att utnyttja programmets möjligheter maximalt har man på BBH bildat en grupp som träffas en gång i veckan och utbyter idéer och erfarenheter.

– Vi får också mycket support för att utveckla arbetet med Revit av NTI CADcenter, berättar Rolf Pettersson.

 Danuta Sychut håller med om att Revit gör det enklare att beskriva projektet för alla olika yrkesgrupper som är med i stora anläggningsprojekt.

 – På BBH är alla tränade i att kunna ”se i 3D”, även när vi tittar på en vanligt tvådimensionell ritning. Den vanan har inte alla. Med Revit är det enklare att gå igenom ett projekt tillsammans, för att sedan generera byggunderlag för respektive del av arbetet. 3D-modellerna är också bra underlag för att skapa visioner som man kan presentera för kommuner och allmänhet.

 En annan fördel är att det blir enklare för flera olika personer att arbeta med samma modell, även när de sitter på helt olika håll.

 – Med Revit kan man faktiskt arbeta med centralfilen samtidigt från flera platser, konstaterar Rolf Pettersson. Så smidigt har det aldrig gått att arbeta parallellt tidigare.

Den fördelen betyder mycket när man har mycket att hinna med. BBH ser stora fördelar att arbeta med 3D och Revit i kommande projekt.

 – Det finns behov av nya anläggningar för infrastrukturen även i framtiden, konstaterar Danuta Sychut. Vi ser i dag en rad projekt som är aktuella inom de närmaste 10 till 20 åren. ●

FAKTA

BBH Arkitekter & Ingenjörer är ett företag med rötter ner i 1940-talet. I dag har man 26 medarbetare i kontoret på Söder i Stockholm. BBH arbetar mycket med stora trafikanläggningar, men har erfarenheter även av att arbeta med bostäder, kontor, idrotts- anläggningar, kommersiella lokaler med mera. Medarbetarna har bakgrund inom detaljplanearbete, arkitektur, byggnadsteknik och projekteringsledning, vilket ger en möjlighet att arbeta med samtliga faser av stora projekt

http://bbh-ark.se

Kontakta NTI CADcenter

010-211 69 00 | info@nticad.se